• Remko de Waal

Windpark Avri stapje dichterbij

GELDERMALSEN De realisatie van drie windturbines op het terrein van de Avri (Meersteeg Geldermalsen) is weer een stapje dichterbij. De Geldermalsense gemeenteraad gaf het college van burgemeester en wethouders dinsdagavond toestemming om de plannen hiervoor verder uit te werken samen met de initiatiefnemers.

 

door Sophie van Hogendorp

t @sophiehogendorp

 

Al in 2015 hebben Winvast, YARD energy bv en Betuwe Wind gezamenlijk een voorstel ingediend om een windpark, bestaande uit drie windturbines, te realiseren aan de Meersteeg. Naar aanleiding daarvan werd door het college een 'voorontwerp bestemmingsplan' opgesteld waar inwoners van de gemeente Geldermalsen en andere belanghebbenden op konden reageren. Grootste bezwaren bleken de mogelijke geluidsoverlast, de slagschaduw en de aantasting van het uitzicht te zijn. Al deze zaken zouden leiden tot waardevermindering van omliggende woningen. Het college laat in het raadsvoorstel weten: 'De inspraakreacties zijn nu bekend en geven geen aanleiding om het eerder ingenomen positieve standpunt over de gecoördineerde aanpak te wijzigen.' 

 

Ondanks dat verschillende raadsleden meenden dat het college in de beantwoording van de zienswijzen te kort door de bocht is gegaan, bleek een meerderheid van de raad wel voor het voortzetten van het plan, dat ook in lijn is met de in 2013 vastgestelde gemeentelijke Windvisie. VVD en Lijst van Vrouwerff stemden tegen het plan. Ook Leefbaar Geldermalsen bleek geen groot voorstander. Jos Rietbergen: 'Wij hebben meerdere keren getracht het windpark Deil uit te breiden met deze drie windmolens zodat Avri een omgeving voor zonne-energie kon worden. Er is zoveel weerstand tegen de windmolens op de locatie aan de Meersteeg, dat we daar een luisterend oor voor moeten hebben.'

 

Voor alsnog is echter besloten een bestemmingsplan uit te werken. Dit plan zal vervolgens ook in de raad besproken worden voor het eventueel wordt uitgevoerd.