• Siebe Swart

Windsingels herstellen in Geldermalsen

GELDERMALSEN Windsingels rond boerderijen zijn kenmerkend voor het buitengebied van Geldermalsen. Gemeente Geldermalsen is onlangs gestart met het herstel van deze windsingels in samenwerking met VANL Tieler- en Culemborgerwaarden, Stichting Landschapsbeheer Gelderland en particuliere grondeigenaren. Windsingels zijn aanplantingen van bomen en/of struiken die als windscherm fungeren, zodat er meer luwte ontstaat op een erf..

Om het karakteristieke landschap in deze gemeente voor de toekomst te behouden, is aanleg, herstel en onderhoud van landschapselementen zoals windsingels van groot belang. Bewoners en recreanten genieten van een aantrekkelijk gebied en voor veel dieren biedt het een geschikte leefomgeving.

Wie interesse heeft om ook mee te doen aan het windsingelproject kan zich nog steeds aanmelden via de website www.landschapsbeheergelderland.nl voor (herstel van) een windsingel van minstens 60 m2 rond het erf. In dit project geldt een eigen bijdrage in de uitvoeringskosten van 10%. De planvorming is kosteloos. Na aanmelding neemt een adviseur van Stichting Landschapsbeheer Gelderland contact op om het plan verder door te spreken.

Tijdens een grote ruilverkaveling in de jaren '60 zijn rond nieuwe boerderijen windsingels aangelegd. Hierdoor lagen de boerderijen in eilanden van groen, die bescherming boden tegen de wind. Deze singels bieden een fraai landschapsbeeld, mits goed onderhouden en samengesteld uit diverse inheemse bomen en struiken. Tegelijkertijd dragen de singels bij aan het behoud van biodiversiteit. Door bedrijfsuitbreiding en om andere redenen zijn op veel plekken windsingels rond boerderijen verdwenen. Op andere plekken bestaan de windsingels vooral uit coniferen. Deze begroeiing is weliswaar effectief als het gaat om windkering, maar is landschappelijk en ecologisch van minder waarde.

Tot nu toe zijn er acht deelnemers in het windsingelproject. VANL Tieler- en Culemborgerwaarden is onlangs gestart met de aanplant van de eerste windsingels bij deelnemende boerderijeigenaren. In het najaar gaat de aanplant bij deelnemers verder.