Woonoverlast: de aanpak van een hardnekkig probleem

GELDERMALSEN Overlast van buren is een hardnekkig probleem dat in heel Nederland voorkomt. Denk aan geluidsoverlast, overlast door huisdieren, meningsverschillen rondom de erfgrens of een auto die op een vervelende manier het uitzicht belemmert. Dit kan het woongenot en het veiligheidsgevoel van bewoners ernstig aantasten. Soms leidt woonoverlast zelfs tot geestelijke of fysieke klachten. Gemeenten en wooncorporaties krijgen veel van deze klachten binnen, maar bewoners kunnen zelf ook veel doen. Maar ook buurtbemiddeling kan helpen. Buurtbemiddeling kan vrijblijvend worden gebeld voor informatie, overleg of advies. Het brengt buurtgenoten die een conflict hebben weer met elkaar in gesprek. Getrainde bemiddelaars helpen de partijen om het onderlinge contact te herstellen en zelf een oplossing voor het conflict te bedenken. Buurtbemiddeling is gratis, vertrouwelijk, onafhankelijk en neutraal.

Wie meer wil weten over buurtbemiddeling of eens overleggen wat men zou kunnen doen in het geval men overlast van de buren ervaart, kan bellen of mailen naar buurtbemiddeling voor een adviserend gesprek. Buurtbemiddeling@elkwelzijn.nl of bellen naar 0345-515227 ElkWelzijn, vragen naar buurtbemiddeling. Aanwezig op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag.