• Robin van Lonkhuijsen

WW in Gelderland in 2015 gedaald; stabilisatie in Rivierenland

TIEL In Gelderland steeg het aantal WW-uitkeringen in december met 4,0%. Dit is iets minder dan de landelijke stijging van 4,3%. Eind december telde Gelderland 53.851 WW-uitkeringen. Met name vanuit de Bouw en Uitzendsector nam de WW toe. Dit is te verklaren door het seizoeneffect waardoor er in deze sectoren minder werk is in de wintermaanden.

Over heel 2015 is de WW in Gelderland echter licht gedaald. Eind 2015 telde Gelderland 826 WW-uitkeringen minder dan aan het begin van dat jaar, wat een daling betekent van 1,5%. Landelijk is de WW afgelopen jaar juist met 1,1% gestegen. In Gelderland is het aantal WW-uitkering het afgelopen jaar vooral gedaald van mensen die hebben gewerkt in de Industrie, Bouw en Handel. Sectoren waar de WW in 2015 is gestegen, zijn onder andere Vervoer & Opslag en Zorg & Welzijn.

RIVIERENLAND In Rivierenland steeg het aantal WW-uitkeringen in december met 7,8%. Dit is sterker dan de landelijke stijging van 4,3%. Eind december telde Rivierenland 5.595 WW-uitkeringen. Met name vanuit de Landbouw, Bouw, Handel en Uitzendsector nam de WW toe. Dit is te verklaren door het seizoeneffect waardoor er in deze sectoren minder werk is in de wintermaanden

Over heel 2015 bleef de WW in Rivierenland vrijwel gelijk. Eind 2015 telde Rivierenland 13 WW-uitkeringen minder dan aan het begin van dat jaar, wat een daling betekent van 0,2%. Landelijke is de WW afgelopen jaar juist met 1,1% gestegen. In Rivierenland is het aantal WW-uitkering over het afgelopen jaar vooral gedaald van mensen die hebben gewerkt in de Industrie, Bouw, Handel en Horeca. Sectoren waar de WW in 2015 is gestegen, zijn onder andere Vervoer & Opslag en Zorg & Welzijn.

De Handel en Industrie profiteren van de toenemende consumentenbestedingen en export. Binnen de handel valt wel op dat het aantal WW-uitkeringen is toegenomen bij Grootwinkelbedrijven, waaronder supermarktketens en warenhuizen. De Bouw profiteert van het gestage economische herstel en de aantrekkende huizenmarkt.

De daling in de WW in Rivierenland over 2015 laat een heel ander beeld zien dan over 2014. Over 2014 steeg de WW in Rivierenland nog met 2,8% wat veel sterker was dan de landelijke stijging van 0,7%.

Over 2014 steeg de WW nog uit de Industrie en Handel, wat in 2015 is omgeslagen in een daling. Verder zette de daling van de WW uit de Bouw in 2015 versterkt door, terwijl de stijging van de WW in Zorg & Welzijn over 2015 kleiner is dan over 2014.