• Robin van Lonkhuijsen

WW in Gelderland lager dan vorig jaar

GELDERMALSEN Eind januari waren er in Gelderland 55.827 WW-uitkeringen. Dat betekent een daling van 1,1%, vergeleken met een jaar geleden. Landelijk was sprake van een toename met 1,6%. De daling in Gelderland komt mede doordat er in 2015 minder nieuwe WW-uitkeringen bij zijn gekomen. In januari 2016 was het aantal nieuwe WW-uitkeringen een kwart lager dan in januari 2015. En dat was al weer lager dan in de eerste maand van 2014.

In Rivierenland steeg het aantal WW-uitkeringen in januari met 2,5%. Dit is minder dan de landelijke stijging van 4,2%. Eind januari telde Rivierenland 5.732 WW-uitkeringen. Met name vanuit de landbouw, bouw, handel en uitzendsector nam de WW toe. Dit is te verklaren door het seizoeneffect waardoor er in deze sectoren minder werk is in de wintermaanden. Bovendien lopen in december veel tijdelijke arbeidscontracten af, die niet allemaal worden verlengd.

Daarnaast leidt de invoering van de Wet werk en zekerheid structureel tot meer WW-uitkeringen. Door deze wetswijziging is het eerder lonend om vanuit de WW te gaan werken voor een lager salaris. Mensen die tegen lager loon gaan werken, behouden een aanvulling uit de WW. Bovendien wordt het recht op uitkering pas beëindigd wanneer vaststaat dat er volgens de wet voldoende inkomsten zijn. Hierdoor blijft een groeiende groep langer meetellen in de WW-statistieken.

Vergeleken met januari 2015 is de WW in Rivierenland echter licht gedaald. Eind januari 2016 telde Rivierenland 66 WW-uitkeringen minder dan eind januari 2015, wat een daling betekent van 1,1%. Landelijk is de WW over de afgelopen 12 maanden juist met 1,6% gestegen.

Het aantal nieuw toegekende WW-uitkeringen was in januari ruim een kwart lager dan in januari 2015. Januari 2016 is een 4-weekse periode, terwijl januari 2015 een 5-weekse periode was. Als  dit verschil gecorrigeerd wordt, is er echter nog steeds sprake van een daling van de instroom.

Er kwamen vooral minder nieuwe WW-uitkeringen voor werknemers in metaal en technische bedrijven, bouwbedrijven, detailhandel en groothandel. Denk daarbij aan timmerlieden, verkoopmedewekers, heftruckschauffeurs en laders en lossers. Ook het aantal nieuwe WW-uitkeringen voor werknemers in zorg & welzijn was lager. Vorig jaar werden meer WW-uitkeringen toekend aan bijvoorbeeld maatschappelijk werkers, woonbegeleiders maar ook administratief personeel.