WW in Rivierenland afgelopen jaar relatief sterk gedaald

CULEMBORG In augustus daalde de WW in Rivierenland met 0,8% tot 5.215 WW-uitkeringen. Dat is een lichte daling, maar wel vier keer zo sterk als de landelijk daling van 0,2%. Vergeleken met een jaar geleden is de stand van de WW per saldo 448 uitkeringen lager. Daarmee daalde het aantal WW-uitkeringen in Rivierenland de afgelopen twaalf maanden met maar liefst 7,9%. Dat is bijna drie keer zo sterk (en dus gunstiger) als de landelijke daling van 2,5% over die periode. Van alle regio's in Nederland daalde de WW alleen in de Achterhoek, met 9,8%, nog harder.

In augustus steeg het aantal WW-uitkeringen in Rivierenland vooral onder mensen die hun werk verloren in het onderwijs, wat een jaarlijks terugkerend patroon is in de zomer. Bij werklozen uit de industrie, bouw en handel daalde het aantal WW-uitkeringen. Deze sectoren profiteren steeds meer van het economische herstel.

De daling van het aantal WW-uitkeringen in Rivierenland over de afgelopen 12 maanden komt vooral voor rekening van de leeftijdsgroep van 27 tot 50 jaar. In deze leeftijdsgroep daalde de WW met maar liefst 15% tot 2.186 uitkeringen. Het aantal WW-uitkeringen van jongeren is bijna 4% lager dan een jaar geleden. Zelfs onder 50-plussers ligt het aantal WW-uitkeringen lager, dat komt verder alleen voor in de Achterhoek.

Wat opvalt is dat de WW-aantallen bij alle opleidingsniveaus lager zijn dan een jaar geleden. Het aantal WW-uitkeringen lag 13% lager bij mensen die geen startkwalificatie hebben en 5% lager bij mensen met een diploma op middelbaar niveau.