• Robin van Lonkhuijsen

WW Rivierenland blijft laag

GELDERMALSEN Het aantal WW-uitkeringen als percentage van de beroepsbevolking van Rivierenland blijft met 3,4% onder het landelijk gemiddelde. In een jaar tijd is de WW in de bouw, uitzendbureaus en zorg & welzijn met een kwart gedaald.

Eind oktober telde Rivierenland 4.115 WW-uitkeringen. Dat is 2,6% minder dan een maand geleden en 17,2% minder dan een jaar geleden. Daarmee daalde de WW in Rivierenland over het afgelopen jaar minder sterk dan in de andere Gelderse regio's en ook minder sterk dan landelijk (-18,2%). Het aantal WW-uitkeringen als percentage van de beroepsbevolking is in Rivierenland echter wel structureel lager dan landelijk. Het WW-percentage is het aantal WW-uitkeringen uitgedrukt als percentage van de beroepsbevolking. Eind oktober is het WW-percentage in Rivierenland 3,4%, landelijk is dat 3.8%.

In Rivierenland daalde het aantal WW-uitkeringen vooral van mensen die hebben gewerkt in de bouw, via een uitzendbureau of in zorg & welzijn. In die sectoren is de WW een kwart lager dan een jaar geleden. In de het bankwezen is de WW iets hoger dan vorig jaar. Daarbij gaat het echter wel om kleine aantallen. In de schoonmaak is het aantal WW-uitkeringen stabiel.