• Marcel Antonisse

WW in Rivierenland daalt; spanning stijgt

GELDERMALSEN Eind mei 2019 verstrekte UWV in Rivierenland 3.004 WW-uitkeringen. Eind april waren dat er nog 3.093 en eind mei 2018 3.585. Vergeleken met een maand geleden is de WW in Rivierenland dus bijna 3% lager en vergeleken met een jaar geleden zelfs 16% lager.

Nu het aantal WW-uitkeringen in Rivierenland net iets meer dan 3 duizend telt, is het WW-percentage gedaald tot 2,4%. Het WW-percentage is het aantal WW-uitkeringen uitgedrukt als percentage van de beroepsbevolking. Met 2,4% ligt het WW-percentage in Rivierenland iets lager dan het Gelderse gemiddelde van 2,5% en duidelijk lager dan het landelijke gemiddelde van 2,7%.

SPANNING STIJGT Het lagere aantal WW-uitkeringen en het lage WW-percentage passen in het beeld dat ook in Rivierenland de arbeidsmarkt steeds krapper wordt. Wanneer het aantal vacatures groeit en het aantal werkzoekenden afneemt, stijgt de spanning op de arbeidsmarkt. Tegenover elke vacature staan steeds minder mensen die werk zoeken. Gemiddeld neemt de kans op werk daardoor toe. Voor werkgevers is het steeds moeilijker om geschikt personeel te krijgen.