• Robin van Lonkhuijsen

WW in Rivierenland gedaald

GELDERMALSEN In de arbeidsmarktregio Rivierenland is het aantal WW-uitkeringen in mei met 3,4 procent gedaald tot 5.433 uitkeringen. Dat zijn er 192 minder dan eind april. De daling is sterker dan de landelijke daling van 2,7%.

Vooral in sectoren die sterk afhankelijk zijn van het seizoen, zoals landbouw, bouw en horeca daalde het aantal WW-uitkeringen. Hetzelfde geldt voor WW-uitkeringen van uitzendkrachten, die in uiteenlopende sectoren werkzaam zijn. De WW steeg in april alleen in de groothandel, en dan nog in zeer geringe mate. In alle andere sectoren daalde de WW of bleef stabiel.