• Robin van Lonkhuijsen

WW Rivierenland laagste niveau sinds 2011

GELDERMALSEN In 2017 is het aantal WW-uitkeringen in Rivierenland met 19,6% afgenomen tot 3.947. Dat is het laagste aantal WW-uitkeringen sinds 2011. De aanhoudende economische groei levert meer kansen op voor werkzoekenden. Hierdoor daalt de werkloosheid. Keerzijde is dat werkgevers een deel van hun vacatures moeilijker vervuld krijgen.

Eind 2017 waren er in Rivierenland 3.947 WW-uitkeringen. Dat zijn er 963 minder dan een jaar geleden en komt neer op een daling van een vijfde (19,6%). De WW daalde daarmee vrijwel net zo sterk als landelijk (19,9%).

Het aantal WW-uitkeringen als percentage van de beroepsbevolking van Rivierenland bedraagt 3,3%. Dat is lager dan het landelijke WW-percentage van 3,7%. In Gelderland heeft alleen regio FoodValley (Ede, Wageningen) met 2,8% een lager WW-percentage dan Rivierenland.

De sterke daling van de WW weerspiegelt de toegenomen kansen voor werkzoekenden op de arbeidsmarkt. In de Rivierenland daalde het aantal WW-uitkeringen in 2017 in alle sectoren, behalve bij banken en openbaar bestuur. Bij openbaar bestuur gaat het echter om een zeer kleine stijging van tien WW-uitkeringen.

De afname is het sterkst bij uitzendbedrijven. Deze daling doet zich vooral voor bij technisch personeel en bouwpersoneel. Ook de bouw, waar de productie vooral door de toegenomen vraag op de woningmarkt stijgt, is de daling van WW-uitkeringen groter dan gemiddeld. Ook de zorg draagt duidelijk bij aan de daling in 2017. Omgekeerd ervaren werkgevers dat het voor deze en andere functies moeilijker wordt om vacatures te vervullen.