• Lex van Lieshout ANP XTRA

WW-uitkeringen in Rivierenland verder gedaald

GELDERMALSEN In juni is het aantal WW-uitkeringen in Gelderland met 1,5 procent verder gedaald tot 52.616.  Dat zijn er 811 minder dan eind mei. Daarmee daalde de WW in Gelderland iets minder sterk dan de landelijke daling van 2,1%.

Door het aanhoudende economische herstel daalt het aantal nieuwe WW-uitkeringen. In Gelderland werden in de eerste helft van 2016 12% minder nieuwe WW-uitkeringen toegekend dan in de eerste helft van vorig jaar.

Zowel de daling van het aantal lopende WW-uitkeringen in juni, als de daling van het aantal nieuwe WW-uitkeringen in de eerste helf van 2016 zien we in alle Gelderse regio's terug.

In de arbeidsmarktregio Rivierenland daalde het aantal WW-uitkeringen in juni met 1,7 procent tot 5.340 uitkeringen. Dat zijn er 93 minder dan eind mei.

De WW daalt vooral in sectoren die profiteren van het gestage economische herstel. Dat zien we bijvoorbeeld in de bouw die profiteert van de oplevende huizenmarkt. Daar is de WW over de afgelopen maand met 11% gedaald tot 292 WW-uitkeringen.

Het aantal nieuwe WW-uitkeringen in de bouw bedroeg in de eerste helft van 2016 22% minder dan in de eerste helft van 2015.

Het aantal WW-uitkeringen in de sector zorg & welzijn is de afgelopen maand zeer licht gedaald en ligt ook ten opzichte van een jaar geleden iets lager. Het aantal nieuwe WW-uitkeringen in deze sector is de eerste helft van 2016 wel een kwart lager dan in de eerste helft van 2015. Dat betekent dat WW'ers uit deze sector maar moeilijk aan het werk en uit de WW komen.

In het grootwinkelbedrijf namen de nieuwe WW-uitkeringen in Rivierenland de eerste helft van dit jaar met 6% toe. Die nieuwe WW-uitkeringen zijn het gevolg van ontslagen door faillissementen van verschillende winkelketens. Voor de langere termijn is de verwachting nog steeds dat de werkgelegenheid in de detailhandel toeneemt en profiteert van de groeiende koopkracht. Dat is nu al te zien in de afname van nieuwe WW-uitkeringen in de overige detailhandel.

Vooral in sectoren die sterk afhankelijk zijn van het seizoen, zoals landbouw, bouw en horeca daalde het aantal WW-uitkeringen in juni ten opzichte van mei. Hetzelfde geldt voor het aantal WW-uitkeringen van mensen die als uitzendkracht aan het werk zijn gegaan in uiteenlopende sectoren.