• Robin van Lonkhuijsen

WW verder gedaald in Rivierenland

GELDERMALSEN Eind mei 2018 telde Rivierenland 3.585 WW-uitkeringen. Daarmee zet de dalende trend onverminderd door. Het aantal WW-uitkeringen lag 178 lager dan eind april en dat betekent een afname van 4,7%. Ten opzichte van een jaar geleden was de daling 21,9% en dat is een verschil van 1.000 WW-uitkeringen.

De daling over de afgelopen twaalf maanden was in Rivierenland iets lager dan het landelijk gemiddelde (-22%). De afgelopen maand was de daling in de regio juist iets sterker dan de landelijke daling met 4,2%.

Het aantal WW-uitkeringen als percentage van de beroepsbevolking kwam eind mei voor Rivierenland uit op 2,9%. Daarmee bleef de regio ruim onder het landelijke WW-percentage van 3,3%.

UWV verwacht verdere daling in 2018 en 2019

In de meest recente Arbeidsmarktprognose verwacht UWV dat het aantal WW-uitkeringen in Rivierenland in 2018 en 2019 verder daalt tot rond de 2.900 uitkeringen. Het WW-percentage komt daarmee eind 2018 uit op 2,8% om verder te dalen tot 2,3% eind 2019. In Rivierenland groeit het aantal banen naar verwachting namelijk harder dan de beroepsbevolking. Daardoor kan het aantal WW-uitkeringen verder dalen.