• ngarneerijnen1.jpg
    Kombord Neerijnen

Zelfde herindelingsinfo voor iedereen in GNL

NEERIJNEN - Neerijnen wil dat alle inwoners van de drie gemeenten Geldermalsen, Neerijnen en Lingewaal (GNL) de komende maanden op dezelfde manier worden geïnformeerd over een mogelijke fusie tussen de drie gemeenten.

Dat is de uitkomst van een amendement dat donderdagavond unaniem door de Neerijnense gemeenteraad werd aangenomen. Raadsleden Jos van Manen (SGP) en Petra van Kuilenburg (GBN) dienden het amendement in namens de klankbordgroep. Deze houdt ruggenspraak met de stuurgroep die het pad effent naar een eventuele herindeling.

De raad stemde verder unaniem in met een intentieverklaring om de samenwerking binnen GNL verder te intensiveren.

Meer hierover in Nieuwsblad Geldermalsen van donderdag 4 februari.