• Ab Donker
  • Ab Donker
  • Ab Donker
  • Ab Donker
  • Ab Donker
  • Ab Donker
  • Ab Donker
  • Ab Donker
  • Ab Donker

Zeven inwoners gemeente Geldermalsen koninklijk onderscheiden

BEESD In het kader van de jaarlijkse Lintjesregen reikte burgemeester Miranda de Vries van Geldermalsen vrijdagochtend 24 april aan zeven inwoners van de gemeente Geldermalsen een koninklijke onderscheiding uit. Deze bijeenkomst vond plaats in de 'Hooge Schuur' op het Landgoed Mariënwaerdt in Beesd.

De volgende zijn allemaal benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau:

[Mevrouw L.C.A. Rijksen, Achterstraat 29, Beesd (46 jaar)

Sind 1983 is zij actief lid en van 1988 tot 1998 en van 2003 tot op heden is zij secretaris van het Koninklijk Stedelijk Muziekcorps Concordia Culemborg; sind 2010 is ze verzorger/ondersteuner/logeeradres van een jongeman van 27 jaar met verstandelijke beperking; ook sinds 2010 biedt ze actieve ondersteuning aan de Historische Bromfietsclub Culemborg (beheer website, begeleiding toertochten, diverse hand-en-spandiensten)

[De heer M.C. Korteweg, Burgemeester von Geusauweg 19, Geldermalsen (68 jaar)

Van 1973 - 1989 voorzitter Chrstelijke Wandelsportvereniging Prinses Marijke Geldermalsen; van 1973 - 1989 voorzitter Nederlands Christelijke Wandelsport Bond; sinds 1985 bestuurslid (wisselende functies) Schoolvoetbaltoernooi Geldermalsen; sinds 2004 voorzitter/penningmeester volleybalvereniging GO'97; sinds 2006 lid kerkenraad Hervormde Centrumkerk Geldermalsen; sinds 2010 bestuurslid/voorzitter Gehandicapten Platform Geldermalsen.

[Mevrouw H.A.B. de Gram, J. van Zantenstraat 109, 4194 VB Meteren (65 jaar)

Van 1980 - 1986 lid oudercommissie Meester Aafjesschool Meteren; van 1995 - 2000 bestuurslid Oranjevereniging Meteren; van 1996 - 2001 bestuurslid/voorzitter Dorpsraad Meteren; sinds 2004 secretaris Algemene Nederlandse Bond van Ouderen, afd. Geldermalsen; sinds 2005 vrijwilligster Stichting Welzijn Geldermalsen; sinds 2006 organisator middagen voor 55-plussers in Meteren

[Mevrouw A.A. Kant, Lingedijk 35, Gellicum ( 50 jaar)

Sinds 1985 actief lid van de Weidevogelbescherming; sinds 1985 vrijwilliger grutto-onderzoek Rijksuniversiteit Groningen; sinds 1985 actief lid natuur- en vogelwacht Vijfheerenlanden; ze verzorgt lezingen in binnen- en buitenland over weidevogelbescherming; in 2011 verscheen haar boek 'Weidevogels'.

[De heer M.L. Toonen, Johannes Wigeliusstraat 8, Tricht (66 jaar)

1980 - 1981 coördinator nieuwbouw clubbuis voetbalvereniging Tricht; 1986 - 1987 verzorger technische installaties nieuwbouw jeugdhonk, kleedlokalen, en bergingen vv Tricht; sinds 1986 verantwoordelijk voor technisch onderhoud accommodatie vv Tricht; van 1989 - 1991 bestuurslid/2e secretaris vv Tricht; 1991 - heden wedstrijdsecretaris vv Tricht; 2010 - heden organisator kaartavonden vv Tricht; sinds 2007 chauffeur Buurtbusvereniging West-Betuwe

[Mevrouw H.W. Heinen, Sophiastraat 9, Geldermalsen (66 jaar)

[Sinds 1973 leidster kinderkerk, kindernevendienst, tienerkerk Hervormde Centrumkerk Geldermalsen; van 1983 - 1992 jeugdouderling Hervormde Centrumkerk Geldermalsen; van 1993 - 2001 ouderling Hervormde Centrumkerk Geldermalsen; sinds 2006 ouderling Hervormde Centrumkerk Geldermalsen; sinds 2011 begeleiding kinderen Christelijke baisschool De Morgenster Geldermalsen

[De heer R.C. Bakker, Achterstraat 29, Beesd (60 jaar)

Sinds 1966 actief lid en van 1979-1982 en van 1992-1996 secretaris Koninklijk Stedelijk Muziekcorps Concordia Culemborg; bovendien van 2004 - 2006 voorziter Concordia Culemborg; sinds 1995 oprichter/organisator ensemble 'Clochards' van muziekcorps Concordia Culemborg; van 2009 - 2013 voorzitter Carnavalsvereniging De Blauwlappen Culemborg; sinds 2010 verzorger/ondersteuner/logeeradres jongeman van 27 jaar met verstandelijke beperking; sinds 2010 oprichter/voorzitter Historische Bromfietsclub Culemborg