• Louis van Oort

Zondagsrust in centrum Geldermalsen?

GELDERMALSEN De discussie over de zondagssluiting van de winkels in Geldermalsen ligt weer op tafel. De voltallige oppositie steunt een voorstel om bij wijze van experiment twee zondagen in december de winkels ruimte te geven open te gaan. Maar het college is daar tegen.

door Wim Timmermans

De zondagsrust in het centrum van Geldermalsen en daarmee ook Beesd blijft de gemoederen bezig houden in politiek Geldermalsen. In het coalitieprogramma is vier jaar gelden afgesproken dat de winkels in Geldermalsen op zondag gewoon dicht moeten blijven.

Dat zit een deel van de winkeliers al jaren niet lekker. En met de verkiezingen in zicht ontstaan er nieuwe mogelijkheden. Er komt waarschijnlijk een nieuw college. En het gerucht is hardnekkig dat Dorpsbelangen zich in haar nieuwe verkiezingsprogramma zal uitspreken voor meer mogelijkheden om winkels op zondag open te laten gaan. En daarmee ziet de oppositie haar kans schoon.

Jan de Geus (D66) heeft inmiddels een initiatiefvoorstel gemaakt. Hij wil nog in december bij wijze van experiment twee zondagen aanwijzen waarop de winkels open kunnen. Hij wordt dit keer gesteund door de voltallige oppositie. En hij rekent op steun van DB. „Okay. in het coalitieakkoord staat dat in deze periode de winkels op zondag dicht zullen zijn. Maar ik heb twee zondagen in december in mijn hoofd. Dat is na de verkiezingen in november. Dus dan is DB niet meer gebonden aan het coalitieakkoord. Bovendien staat in hun verkiezingsprogramma dat ze in een volgende periode meer mogelijkheden willen voor winkels om op zondag open te gaan. Dus DB kan het voorstel mooi steunen."

Wanneer een raadslid een initiatiefvoorstel maakt, moet dat eerst aan het college van B&W worden voorgelegd. Het college heeft dan formeel dertig dagen de tijd om te reageren. Daarna volgt een debat in de raad. Verwachting was dan ook dat het initiatiefvoorstel van Jan de Geus in oktober in de raad kan worden besproken.

Maar het college heeft per ommegaande gereageerd aan de raadsleden. „Het college is van mening dat deze afspraken voor deze raadsperiode moeten worden gerespecteerd. Wat het college betreft kan het initiatiefvoorstel vanavond in de raadsvergadering worden besproken." Zeker is dat het onderwerp vlak voor de verkiezingen op scherp staat.