• Raphael Drent

Zorg anno nu: mag het een regeltje minder?

GELDERMALSEN De afgelopen jaren is het in de zorg steeds ingewikkelder geworden. De regeldruk neemt toe en daarmee ook de bureaucratie. We willen het niet, maar we ontkomen er helaas niet aan. Maar hoe gaan we nu zorgen dat de aandacht en tijd besteed wordt aan onze bewoners in plaats van aan de regels? En met name aan alle registratie rondom die regels?

,,Het is goed om regels te hebben, maar sommige regels komen voort uit angst", Wim van Sijll, locatiemanager van zorgcentrum Ravestein in Geldermalsen. ,,Mantelzorgers spelen een steeds belangrijkere rol bij de zorg, ook in een zorgcentrum. Ze worden nadrukkelijk betrokken bij de zorg voor hun naaste. Dit is een mooie ontwikkeling, maar medewerkers hebben een groot verantwoordelijkheidsgevoel. Ze durven niet goed los te laten. Daar worden weer regels voor bedacht; wettelijke regels, maar ook zelf opgelegde regels."

SCHIPPER ,,Een goed voorbeeld hiervan is een meneer met dementie die bij ons in Ravestein woont. Hij is in zijn werkende leven schipper geweest en was veel buiten. Hij ging de jaren voordat hij ziek werd soms twee keer per dag naar de stad om zijn maten te bezoeken. Door zijn dementie veranderde zijn situatie en kwam hij in Ravestein te wonen. Wanneer iemand in een zorgcentrum van SZR (Stichting Zorgcentra Rivierenland, redactie) gaat wonen, willen we zoveel mogelijk het leven voortzetten wat een bewoner gewend was in de thuissituatie. Deze meneer is gewend om veel buiten te zijn en daar voelt hij zich prettig. Dit willen we in Ravestein voortzetten; hem eigen regie geven en zijn eigen waarde behouden. De wil van zorgmedewerkers is er om dit voor elkaar te krijgen, maar dan komen de regels om de hoek en de vragen. Het loslaten is dan moeilijk. Wie is er verantwoordelijk als er iets mis gaat? Wanneer is de mantelzorger verantwoordelijk en wanneer de zorgmedewerker?"

MEER TIJD VOOR DE BEWONERS ,,Alle regels en daarbij komende registraties kosten veel tijd. Tijd die we eigenlijk aan de bewoners willen besteden. SZR gaat nu een stap maken en kritisch kijken naar alle regels. Zorgmedewerkers kunnen hiervoor hun bijdrage leveren. Welke regels belemmeren hen in hun werkzaamheden en welke regels zijn nuttig. Regels moeten een doel hebben en regels die belemmerend werken moeten we afschaffen. Zodat de zorgmedewerker kan doen waar hij/zij goed in is; met aandacht en liefde ondersteuning bieden aan onze bewoners."