• Ziekenhuis Rivierenland

Cao-acties in Ziekenhuis Rivierenland

TIEL Ziekenhuis Rivierenland is één van de ruim 80 Nederlandse ziekenhuizen die woensdag 20 november meedoen aan de landelijke cao-acties. Dat betekent dat er die dag in Tiel een zondagsdienst wordt gedraaid en er alleen spoedeisende patiënten en oncologische patiënten kunnen worden behandeld.

Aanleiding voor de actie zijn de stukgelopen onderhandelingen over de cao ziekenhuizen. Natuurlijk betreurt de Raad van Bestuur de inzet van een zwaar middel als dit, naast het begrip dat er ook is voor het gevoel dat er onder de medewerkers heerst.

GOEDE CAO Raad van Bestuurslid Marc Hendriks: Iedereen is het erover eens dat medewerkers in de zorg een goede cao verdienen. We blijven er dan ook boven alles vertrouwen in houden dat een goede oplossing voor alle partijen onder handbereik ligt. "

De Raad van Bestuur heeft dan ook met de actievoerders afgesproken dat de patiëntveiligheid niet in het geding mag komen en heeft hen gevraagd overlast zoveel mogelijk te beperken.

PERSOONLIJK BERICHT Door de acties draaien onder andere de röntgenafdeling, het laboratorium en een aantal poliklinieken (cardiologie/hartfunctie en geriatrie/reumatologie/revalidatie) een zondagsdienst. Patiënten die op 20 november een afspraak in het ziekenhuis hebben die niet kan doorgaan, ontvangen daarover persoonlijk bericht. Aan huisartsen en verloskundigen is gevraagd om op deze dag alleen spoedeisende patiënten door te verwijzen.

SALARISVERHOGING De bonden hebben het laatste voorstel voor een cao van de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) verworpen. In dat voorstel biedt NVZ onder andere een salarisverhoging van vier procent voor zowel 2020 als 2021, een betere beloning voor onregelmatige diensten, een verhoging van de stagevergoeding en een nieuwe regeling voor loondoorbetaling bij ziekte.

De bonden vragen een structurele salarisverhoging van 5 procent en een extra toeslag op loon als medewerkers op het laatste moment worden opgeroepen om te werken. Daarnaast willen ze maatregelen om de werkdruk te verlichten. Er vallen 200.000 medewerkers onder de cao ziekenhuizen.

Marc Hendriks: ,,Wij zijn van mening dat de NVZ een serieus voorstel heeft neergelegd en vinden het erg jammer dat de vakbonden het zware middel van een actiedag inzetten om dit voorstel van tafel te krijgen."