Zorgen om christelijk onderwijs op openbare basisschool Varik

VARIK In Varik en Heesselt blijken bij de plaatselijke protestantse kerk zorgen te bestaan over 'ontmoediging' van christelijk onderwijs op de openbare Burgemeester Westerbeek van Eertenschool

In de dorpen Varik en Heesselt, gaan alle kinderen naar de Burgemeester Westerbeek van Eertenschool. Sinds jaar en dag is het mogelijk aan kinderen in de groepen 5 t/m 8 die christelijk opgevoed worden, ook op de openbare basisschool godsdienstonderwijs te geven. Dit is in de wet geregeld en geldt ook voor kinderen die met een andere godsdienst opgevoed worden. Dit onderwijs wordt veelal geregeld door de plaatselijke kerken. De school moet hiervoor ruimte en tijd beschikbaar stellen.

In Varik wordt dit onderwijs gegeven door ds. Marjolein Cevaal-Erbrink. Een jonge, veelzijdige predikant met affiniteit voor kinderen. Het afgelopen seizoen gaf zij één maal per week les aan 38 kinderen. Dit is meer dan 60 % van het totaal aantal kinderen in de groepen 5 t/m 8. Er werden verhalen uit de Bijbel verteld en er was ruimte voor gesprek waarin nagedacht werd over het geloof. Het schooljaar werd afgesloten met een excursie naar de kerken in Varik, waar de kinderen aan de hand van een speurtocht de kerken verkenden.

De kerkenraad van de Protestantse Gemeente maakt zich zorgen over de continuïteit van het godsdienstonderwijs. Gebruikelijk is om in de maand april te inventariseren welke kinderen er in het nieuwe schooljaar gebruik willen maken van de godsdienstlessen. Dit jaar hebben de ouders drie weken voor de zomervakantie een keuzeformulier gekregen, waarin gevraagd werd een keuze te maken tussen godsdienstonderwijs of een ander aantrekkelijk aanbod in de klas.

De plaatselijke protestantse kerk zegt het te betreuren dat de school op deze manier het godsdienstonderwijs ontmoedigt. ,,In groep 8 kunnen ouders kiezen tussen godsdienstonderwijs of Frans. Geen moeilijke keuze voor kinderen die bijna naar het vervolgonderwijs gaan. Als kerk vinden we het belangrijk dat kennis over het christendom uitgedragen wordt. We gunnen ieder kind kennis en inzicht in het geloof."

Mogelijk komt er binnenkort een oplossing voor dit probleem. Inmiddels lopen er namelijk constructieve gesprekken met het overkoepelende orgaan van de openbare basisscholen in de regio, Fluvium.