• BDUmedia

Zorgen om mogelijke schijnconstructies Werkzaak Rivierenland

GELDERMALSEN De Geldermalsense gemeenteraadsfractie van D66 maakt zich zorgen over mogelijke schijnconstructies bij de aanstelling van medewerkers bij Werkzaak Rivierenland. Als gevolg daarvan zou het kunnen dat twee medewerkers hetzelfde werk doen voor Werkzaak, maar dat de een volgens de CAO betaald wordt en de ander niet. D66 heeft het college schriftelijk om opheldering gevraagd.

De discussie over schijnconstructies laait momenteel landelijk op. Het gaat om werknemers met een arbeidshandicap. Zij kunnen uitsluitend onder aangepaste omstandigheden arbeid verrichten in de zogenaamde sociale werkvoorziening. Volgens de wet moet dat zo normaal of regulier als mogelijk, maar wel precies aangepast aan hun eigen mogelijkheden.

Een Drentse sociale werkvoorziening heeft een groot aantal van dergelijke werknemers echter al gedurende langere tijd via een dochter-uitzendorganisatie in dienst. Dat is goedkoper. Dan kan het dus voorkomen dat twee werknemers hetzelfde werk doen, maar totaal verschillende arbeidsvoorwaarden hebben. In Drente is de vakbond FNV naar de rechter gestapt, omdat het een schijnconstructie zou zijn.

De uitspraak van de rechter geeft de FNV gelijk. Als gevolg daarvan moeten de werknemers in Drente die via het uitzendbureau in dienst zijn, een regulier contract krijgen. Gederfde inkomsten moeten bovendien alsnog aan hen betaald worden. De FNV schat in dat de kosten daarvan 2 miljoen euro zijn.

Lange tijd ging men er vanuit dat de constructie legaal was. Dus bestaat het vermoeden dat de constructie op veel plekken in Nederland is toegepast. Volgens de D66-fractie is dit mogelijk ook bij Werkzaak Rivierenland gebeurd. Een deel van de medewerkers is in dienst via een aparte 'satellietstichting Werkzaak Rivierenland Plus', aldus D66. Er zijn veel overeenkomsten met de constructie in Drente.

Werkzaak Rivierenland is opgericht door de samenwerkende gemeenten in Rivierenland. Het richt zich op werknemers met een beperking en werkt volgens de visie "meer mensen aan het werk, op basis van hun kwaliteiten, daar zet Werkzaak Rivierenland zich voor in".

D66 wil weten of de uitspraak in Drente ook consequenties heeft voor Werkzaak en hoeveel werknemers van Werkzaak mogelijk gedupeerd zijn. Ook wil D66 weten wat de mogelijke financiële gevolgen zijn voor de gemeenten die meedoen in Werkzaak en of het college actie gaat ondernemen. Het college is verplicht binnen vier weken antwoord te geven op de vragen.