• De locatie van de zuidwestboog bij Meteren

    Wim Timmermans

Zuidwestboog Meteren

GELDERMALSEN De gemeenteraad besprak de situatie rond de geplande zuidwestboog van de Betuweroute. Het is een aftakking naar de Brabantroute om meer goederentreinen via de Betuwelijn en minder via de Brabantroute te laten rijden.

Tweede helft juni overlegt de staatssecretaris voor Infrastructuur en Milieu met de portefeuillehouders van Geldermalsen, Neerijnen, Zaltbommel, Maasdriel en Den Bosch. Uit onderzoek van TNO blijkt dat de aanleg grote negatieve invloed heeft op de leefomgeving. Bovendien is tijdens de beeldvormende vergadering vorige week naar voren gekomen dat de effecten van de zuidwestboog op Meteren noch door TNO, noch door het ministerie in beeld zijn gebracht.  

Dinsdag gaf de gemeenteraad unaniem munitie aan Ton van Maanen voor het overleg met de staatssecretaris. Hij moet aandringen op een onderzoek naar nut en noodzaak van de boog. Hij moet er voor zorgen dat alsnog de effecten voor Meteren in beeld komen. Ook moet er een 0-meting worden gedaan voor de totale geluidsbelasting in het gebied. Er moeten over het hele traject geluiddempers op de rails worden toegepast. Op de zuidwestboog zelf moeten adequate geluidwerende voorzieningen worden getroffen. Tot slot wil de raad bereiken dat goederentreinen op het traject 's nachts maximaal 40 km per uur mogen rijden. De raad sluit niet uit dat de gemeente mee betaalt wanneer er bovenwettelijke maatregelen moeten worden genomen.