Zuinige verlichting maakt meer lantaarnpalen mogelijk

GELDERMALSEN Er komt een nieuw beheerplan aan voor de straatverlichting in Geldermalsen. Het huidige plan loopt tot eind 2016. In dit plan is geen vervanging van masten en armaturen van de openbare verlichting opgenomen. Dat kwam toen financieel wat beter uit. Door dit uitstel is het nu noodzakelijk geworden om eens kritisch naar alle afgeschreven oude lantaarnpalen te kijken.

 

door Neeltje van Triest

@neeltjevt

 

Toch komt dit uitstel niet geheel ongunstig uit, want in de afgelopen jaren zijn met name duurzame lampen en toebehoren én nog zuiniger én goedkoper geworden. Het college gaat de gemeenteraad een nieuw plan voorleggen waarin vier keuzemogelijkheden worden aangedragen.

De eerste mogelijkheid is 'ambitie laag'; hiervoor moet over de gehele linie bijna 375 duizend euro per jaar worden uitgetrokken, worden enkele lichtmasten weggehaald en blijft verder alles bij het oude. Bij de 'ambitie gemiddeld', waarbij bestaande verlichting door dezelfde lampen worden vervangen, lopen de jaarlijkse kosten op tot 407 duizend euro. Als bij dezelfde 'ambitie gemiddeld' de bestaande lampen worden vervangen door LED-verlichting, dan kost dit gemiddeld 380 duizend euro per jaar. En als de 'ambitie hoog' wordt ingezet, lopen de kosten op tot 430 duizend euro per jaar. Bij deze laatste ambitie wordt het aantal lichtmasten uitgebreid, maar daalt de energierekening.

Fietspadverlichting op de schoolroutes naar Tiel en Culemborg is hierin nog niet meegenomen; dit zou 120 duizend euro eenmalig kosten en een dikke zesduizend euro per jaar extra. 

Met het wegwerken van de achterstand verdwijnt de vervangingslijst en is de verlichting weer helemaal up to date.

Om de vervangingsachterstand die tot nu toe is ontstaan weg te werken, is een investering nodig van € 1.159.800 voor de armaturen en € 314.400 voor de masten. Bij het vervangen door LED in plaats van de bestaande verlichting, nemen jaarlijks de beheer en onderhoudskosten af, waardoor de kapitaallasten voor de extra investering in LED na vijf jaar teruglopen. LED-verlichting is duurder in aanschaf, maar verdient zichzelf door de tijd heen terug.