• Laco

Zwemfonds in Neerijnen van start

NEERIJNEN Op 24 november 2016 besloot de gemeenteraad van Neerijnen eenmalig geld beschikbaar te stellen voor een vorm van zwemonderwijs in de gemeente voor de periode 2017/2018.

Dit Zwemfonds, een onderdeel van het Jeugdsportfonds (JSF), stelt kinderen tussen 6 en 17 jaar van minder draagkrachtige ouders/verzorgers in de de gemeente Neerijnen in de gelegenheid toch hun zwemdiploma A te halen wanneer zij dat gelet op hun thuissituatie niet kunnen.

Ouders, kinderen en sportverenigingen kunnen zelf geen aanvraag indienen. Dit kan alleen gedaan worden door professionals uit het onderwijs, hulpverlening en de gezondheidszorg; zij zijn de zogenaamde intermediairs van het JSF.

Aanvragen voor zwemlessen voor diploma A worden vergoed tot een maximaal bedrag van € 610,--. Wordt de aanvraag goedgekeurd dan betaalt de JSF de totale factuur van € 610,- aan de zwemaanbieder. Met het beschikbaar gestelde budget kunnen in Neerijnen ongeveer 40 kinderen de noodzakelijke zwemvaardigheid krijgen.

Het Jeugdsportfonds Neerijnen, dat al begin 2016 van start ging en ook voor 2017 - 2018 blijft dit van kracht, creëert sportkansen voor kinderen van 4 tot 18 jaar die ook leven in gezinnen waar de financiële middelen ontbreken om lid te worden van een sportvereniging. Het JSF betaalt dan de contributie en/of benodigde sportattributen. Inmiddels hebben daar in het startjaar (2016) 44 kinderen van gebruik gemaakt.

In Neerijnen hebben twee sportverenigingen zich aangemeld om gratis kindplaatsen voor het JSF beschikbaar te stellen: Karate Adriaan Spee en tafeltennisvereniging ASIO.

Het aanspreekpunt voor informatie over het Jeugdsportfonds Neerijnen of voor vragen van ouders in de gemeente Neerijnen is Femke Broeders van WelzijnNeerijnen. Zij is te bereiken via mail fbroeders@welzijnneerijnen.nl.