• Johan van Beek

Zwemmersjeuk recreatieplas Zandput in Herwijnen

HERWIJNEN De provincie Gelderland waarschuwt zwemmers in de recreatieplas Zandput in Herwijnen dat ze mogelijk last kunnen krijgen van zwemmersjeuk. De provincie geeft deze waarschuwing, omdat ze een reeks meldingen van klachten over zwemmersjeuk heeft ontvangen.

Zwemmen in recreatieplas De Rietput in Heukelum wordt door de provincie ontraden omdat uit recente metingen van waterschap Rivierenland is gebleken dat er hoge concentraties potentieel toxische blauwalgen zijn aangetroffen in het water. Hierdoor is er een hoog risico op gezondheidsklachten.

De provincie Gelderland waarschuwt voor de aanwezigheid van blauwalgen in recreatieplas Walburgen in Gendt.

Uit recente metingen van het Waterschap Rivierenland blijkt dat er verhoogde concentraties potentieel toxische blauwalgen zijn aangetroffen in het water. Er is dan ook een verhoogd risico op gezondheidsklachten.

Blauwalgen

Blauwalgen kunnen huid-, maag- of darmklachten veroorzaken. Onder invloed van wind kan er ophoping van de blauwalgen plaatsvinden in een gedeelte van het zwemwater. Dan ontstaat een groene of groenblauwe olieachtige laag die op het water drijft. Er wordt voor gewaarschuwd om niet door deze drijflaag heen te zwemmen en er geen kinderen in te laten spelen.

Zwemmersjeuk

Zwemmersjeuk wordt veroorzaakt door een parasiet van watervogels. Deze parasiet komt via de uitwerpselen van watervogels in het water terecht. Uit de parasieteitjes komen vervolgens larfjes die op zoek gaan naar watervogels en dringen via de huid of poten naar binnen. Als de larfjes met een zwemmer in aanraking komen, proberen zij de huid van de zwemmer binnen te dringen. De larfjes worden direct door het menselijke afweermechanisme onschadelijk gemaakt. Bij veel mensen ontstaat hierdoor een soort allergische reactie. Dit kan zich bij een eerste contact uiten in lichte jeuk en kleine rode vlekjes. Bij herhaalde blootstelling ontstaan rode vlekjes, die later overgaan in grotere hardere zwellingen van één tot drie centimeter doorsnede. Het jeuken is zeer intens. Doorgaans verdwijnen binnen een week de bultjes en de jeuk weer en de huid herstelt zich volkomen. De aandoening is hinderlijk, maar verder onschuldig.

De aanwezigheid van deze parasiet is een normaal natuurlijk verschijnsel. Met de reguliere zwemwateronderzoeken kunnen de parasieten niet aangetoond worden. Daarom is het niet mogelijk om vooraf te waarschuwen. Zwemmers kunnen zelf de kans op huidirritatie met de parasiet verminderen door niet te zwemmen in de buurt van veel waterplanten of riet omdat daar veel larfjes kunnen zitten. Ook is het aan te raden na het zwemmen direct goed af te drogen en droge kleding aan te trekken.

.

Info: www.zwemwater.nl, de teletekstpagina's van Omroep Gelderland (pagina 390 en verder)

Klachten over het zwemwater? Bel het Provincieloket, 026-3599999.