• SLG

Zwerfafvalbrigade: een nieuwe aanpak van zwerfafval

DEIL Het landschap verder verfraaien door zwerfafval terug te dringen, dat is wat de gemeente Geldermalsen graag wil. Stichting Landschapsbeheer Gelderland (SLG) heeft een nieuwe aanpak voor het opruimen van zwerfafval ontwikkeld: de oprichting van Zwerfafvalbrigades. Samen met buurtbewoners regelmatig zwerfafval opruimen geeft voldoening en is nog gezellig ook.

Ook in Deil wordt een brigade opgericht. De eerste deelnemers hebben zich al aangemeld. Op dinsdag 7 november is met het oog daarop een informatiebijeenkomst gepland in dorpshuis het Duifhuis, Duyfhuisstraat 2 in Deil, tijdens het Dorpsontmoetingspunt (DOP) voor inwoners van Deil en omgeving. De bijeenkomst start om 10.00 uur en duurt tot 11.30 uur. Inloop vanaf 9.45 uur. De koffie/thee staat klaar en iedereen is welkom.

Een Zwerfafvalbrigade is een groep enthousiaste vrijwilligers, die er samen op uit trekken om zwerfafval te verzamelen. Deelnemers in andere gemeenten geven aan dat meedoen veel voldoening geeft omdat je samen zoveel meer bereikt dan alleen. Zo is er snel resultaat en wordt de eigen omgeving al gauw veel aantrekkelijker. Dat stimuleert anderen om ook aan de slag te gaan en zo ontstaat langzamerhand een zwaan-kleef-aan effect.

Deelname is vrijblijvend en kost weinig tijd, brigades spreken zelf af wanneer ze erop uit trekken. Vaak is dat eens in de vier à zes weken en zijn deelnemers een à twee uur bezig. Voordat de brigade van start gaat, krijgen de vrijwilligers van SLG arbo- en veiligheidsinstructies. Ook ontvangen zij alle benodigde materialen (hesje, knijptang, ring en zakken). Via een WhatsApp-groep maken deelnemers afspraken met elkaar. De gemeente zorgt voor afvoer van het afval.

Tijdens een eerdere informatieavond in Geldermalsen bedoeld voor de kernen Geldermalsen en Meteren klonken enthousiaste reacties en meldden zich de eerste deelnemers aan. Ook bewoners uit Tricht zijn enthousiast en vroegen zich af of in Tricht ook een brigade kan worden opgericht. De gemeente is blij met deze energie en ondersteunt de oprichting van deze vijfde brigade in Tricht. Het uiteindelijk doel is een gemeentebreed netwerk van brigades die in combinatie met een jaarlijkse opschoondag en diverse preventieprojecten tot een schone gemeente zullen leiden.