• raadsleden van Neerijnen vormen zich een mening over de mogelijke bekostiging van de tweede tankautospuit

    Wim Timmermans

Neerijnen: zelf tweede tankautospuit betalen?

Gemeentebelangen Neerijnen stelt de gemeenteraad voor dat Neerijnen zelf een tweede tankautospuit gaat bekostigen. De raad twijfelt nog vanwege de kosten en de inzetbaarheid. Donderdag 5 juli neemt de raad een besluit.

door Wim Timmermans

Op dit moment staan er twee tankautospuiten in Neerijnen. Maar de Veiligheidsregio Zuid vindt één genoeg. En wil meer inzetten op preventie. Het onderwerp is al maanden actueel in Neerijnen en Geldermalsen. Diverse politici hebben aangegeven „dat de gemeente het desnoods zelf moet gaan betalen."

Petra van Kuilenburg (GN) bracht het voorstel om zelf de tweede tankautospuit te gaan betalen in de meningsvormende raadsvergadering in. Met twee belangrijke argumenten. Neerijnen ligt centraal tussen belangrijke en veel gebruikte weg-, spoor- en waterinfrastructuur. En Neerijnen heeft van oudsher van oudsher veel over gehad voor de veiligheid van haar burgers. Er is een actieve jeugdbrandweer, er zijn veel vrijwilligers. Dat is moet zo blijven.

De reacties van de andere partijen waren voorzichtig. Er was veel sympathie, maar er waren ook vragen over de kosten en de inzetbaarheid. Rijk van de Wardt (PvdA) sprak uit dat zijn partij ondanks twijfels vierkant achter het initiatief staat.

Aanschaf van de tweede tankautospuit kost ruim 13 euro per inwoner per jaar. Dat betaalde de burger van Neerijnen altijd al. De Veiligheidsregio heeft dat bedrag stapsgewijs verlaagd naar 7 euro. Maar dan verdwijnt wel de tweede tankautospuit.

Ed van tellingen (VN) vroeg burgemeester Harry de Vries of hij zijn verantwoordelijkheid voor de veiligheid van de burgers nog voldoende kon waar maken als er geen tweede tankautospuit komt. Het antwoord was volmondig „ja." De Veiligheidsregio biedt hiermee het wettelijke bepaalde niveau van veiligheid. „Hoezeer ik het besluit ook betreur, we hebben daar verloren. Met 14 – 2. Collega Staatsen en ik hebben er alles aan gedaan. Maar het is niet gehonoreerd." Een eventuele tweede tankautospuit van Neerijnen wordt volgens Harry de Vries simpelweg niet ingezet. „Als er één onverhoopt nodig is hier, zal die uit Tiel of een andere gemeente komen."

Adriaan Hakkert (CDA) redeneerde: „de Veiligheidsregio garandeert een wettelijk voldoende veiligheid voor de regio. Als wij een hogere veiligheid willen, dan moeten we die eerst benoemen. Dan kunnen we in overleg met de Veiligheidsregio eventueel een tweede tankautospuit aanschaffen." Jos van Maanen (SGP) beaamde dat: „de wet sluit aanschaf van een tweede tankautospuit niet uit. Het zou dus kunnen."

Toen kreeg de discussie een onverwachte wending. Op 20 juni is er een vertrouwelijk overleg geweest tussen burgemeester Jeroen Staatsen van Geldermalsen, een aantal fractievoorzitters uit Neerijnen en Geldermalsen met de Veiligheidsregio Zuid en de Inspectie voor Veiligheid. Wouter Kurpershoek (VN): „er zijn op die vergadering dingen gezegd, die van invloed zijn op onze afwegingen, maar we kunnen er niets over zeggen".  

Er kon niet over gepraat worden. Harry de Vries gaf wel een aanwijzing. Er zouden we extra specialisaties aan de korpsen worden toegekend. Meer zei hij niet. Diverse bronnen melden dat het gaat om een extra blusboot en een schuimblusser.

Vooralsnog lijkt het er op dat de Veiligheidsregio zijn zin doordrijft en Neerijnen voor het blok zet over de tweede tankspuitauto. De gemeenteraad besluit donderdag 5 juli over het initiatief. Jos Rietbergen (LG) brengt hetzelfde voorstel in Geldermalsen in op dinsdag 3 juli.