• De raad van West Betuwe buigt zich over het Regionaal Uitvoeringsplan Mobiliteit

    Wim Timmermans

Regio zet tweede Lingebrug weer op de agenda

GELDERMALSEN In de gemeenteraad van West Betuwe is dinsdag het Uitvoeringsplan Mobiliteit 2019 – 2022 gepresenteerd. De Tweede Lingebrug staat op de kaart. Later deze maand volgt besluitvorming.

door Wim Timmermans

Al vanaf 2016 wordt in regionaal verband nagedacht over een aanpak van de mobiliteit. In de loop van 2018 is regionaal een agenda opgesteld. Daarin staat bijvoorbeeld: het hoofdwegennet moet robuuster, kernen moeten leefbaarder, er moeten hoogwaardiger fiets- en openbaarvervoerverbindingen komen en men moet inspelen op slimme mobiliteit en innovatieve logistiek. De regiogemeenten hebben hier vorig jaar mee ingestemd.

Nu ligt er een concreet Uitvoeringsplan. De regio wil betrokken worden bij de plannen van rijk en provincie. Ook West Betuwe moet dan bijdragen aan een regionaal fonds om de regionale wensen uitgevoerd te krijgen. In het fonds komt 1 miljoen euro: 400.000 euro om de plannen rond de A2 te beïnvloeden, 400.000 euro voor de A15 en 200.000 euro voor andere acties. Welke is nog niet duidelijk.

PROVINCIALE WEGEN Het regionale verkeersnetwerk, het netwerk van provinciale wegen, moet worden versterkt. De A2 en de A15 moeten worden ontlast. Het gaat bijvoorbeeld om de provinciale weg Deil - Ochten; dat is nodig omdat de A15 op korte termijn niet zal worden verbreed.

Het gaat ook om de verbinding Tiel – Geldermalsen – Culemborg. Wens lijkt een westelijke ontsluiting van Passewaaij in Tiel naar de A15 bij Geldermalsen, en dan verder naar Culemborg, buiten Geldermalsen en Buurmalsen om. Daarmee lijken in Geldermalsen en Buurmalsen de Randweg en de Tweede Lingebrug weer op de agenda te zijn beland. Of op zijn minst een variant daarop. Het leidde tot verwarring. Wordt daar nu in het kader van dit uitvoeringsplan over besloten, of niet?

SLUIPVERKEER In de regionale plannen zit een aantal concrete ideeën voor West Betuwe. Er komt aandacht voor sluipverkeer in Beesd en Waardenburg. De P&R Geldermalsen wordt uitgebreid. Er wordt ingezet op provinciale subsidie voor fietsknelpunten en op een gastvrije Waalbandijk.  

Er zal medewerking worden verleend aan initiatieven en pilots voor vraaggestuurd en flexibel openbaar vervoer. Bij de school de Bloeiende Betuwe in Rhenoy komt een experiment om landbouwverkeer weg te houden bij fietsende kinderen.

OORDEELSVORMING De plannen zijn nu toegelicht. Volgende week gaat de gemeenteraad zich een oordeel vormen over de plannen. Dan wordt later deze maand een besluit genomen.