Bijzonder voetbaltoernooi en muziekfestival Beesd

BEESD Voetbal Vereniging Beesd wil zich profileren als 'club van en voor iedereen'. Niet alleen voor inwoners van Beesd, maar ook uit de omliggende dorpen die geen buitensportaccommodatie tot hun beschikking hebben. Ook voor inwoners die niks met voetballen hebben, wil vv Beesd een sociale rol vervullen.

Een van de activiteiten die is genoemd bij de aanvraag van het leefbaarheidsbudget van de Gemeente Geldermalsen was het organiseren van een 'Beesd Bijzonder' toernooi en een muziekfestival. Dit wordtr samen gehouden op zaterdag 3 september, met het toernooi van 14.00 tot ongeveer 16.00 uur en aansluitend (tot 22.00 uur) livemuziek gespeeld door lokale artiesten onder begeleiding van een band.

Voor het toernooi worden teams uitgenodigd bestaande uit mensen die nooit voetballen. Uitnodigingen zijn gestuurd aan o.a. de Zorgimkerij, Thomashuis Beesd, gemeenteraad en ambtenaren gemeente Geldermalsen, medewerkers Lingehof, leerkrachten van de basisscholen (Cingelplein), Harmonie Concordia, Vluchtelingenwerk, Vrouwen van Nu, enz.

De 'spelregels' zijn eenvoudig: gespeeld wordt met 7 tegen 7 op een half veld, in partijtjes van 20 minuten. Dus een ijzersterke conditie is niet nodig. Er mag ook regelmatig gewisseld worden. In elk team mogen maximaal 2 spelers deelnemen die wél (regelmatig) voetballen dus de nadruk ligt op vooral mensen (m/v) die écht nooit voetballen, zodat het voor alle teams leuk is om mee te doen.

Voor het muziekfestival zijn personen die kunnen zingen of muziekinstrumenten spelen ook van harte welkom om hun talenten te tonen. Wie zich wil opgeven of aanvullende informatie wil, kan een e-mail

sturen naar vvbsecretaris@hotmail.com