• Wim Timmermans

Lijst 1: Dorpsbelangen

'Wij dragen lokale samenleving warm hart toe'

Dorpsbelangen wordt al sinds 2010 aangevoerd door een tandem. Boegbeeld Klaartje de Heus en lijsttrekker Ed Goossens verdelen de taken. Daarmee wijkt Dorpsbelangen bewust af van de Nederlandse traditie. Ed Goossens licht toe: „Daar doet deze bijzondere "tandemconstructie" recht aan. En wij vertegenwoordigen ook nog eens twee generaties."

door Wim Timmermans

Dorpsbelangen

In 2002 was Klaartje de Heus in Deil een van de mede-oprichters van de partij Dorpsbelangen. „Het is een partij voor inwoners die de lokale samenleving een warm hart toe dragen. Een partij voor boeren en buitenlui. Sociaal liberaal en vanuit de gedachte dat de samenleving van onderaf wordt opgebouwd."

,,We hebben eens per maand een inloopavond in één van de kernen en we zijn vaak aanwezig bij evenementen in gemeente", gaat hij verder. ,,Zo weten we wat er speelt en hebben we doorlopend contact met onze achterban. DB gelooft in de lokale kracht van onze inwoners."

Trots

We hebben veel bereikt. Wegen zijn verbeterd, De Pluk staat er. De leefbaarheidsinitiatieven hebben voor tientallen lokale initiatieven gezorgd. De gemeentefinanciën zijn goed op orde: het vermogen is verdubbeld en 2017 is met miljoenen positief afgesloten. Daar ben ik trots op.

Dicht bij de inwoners

De gemeente moet dicht bij de inwoners staan. In Spijk wonen andere mensen dan in Tuil. Dat moet je koesteren en dat verdient dus maatwerk.

Het Bidbook is de samenlevingsagenda voor de komende jaren. Daarin staan de wensen die in alle kernen zijn opgehaald. Ook de bestaande dorpsplannen en het manifest van Lingewaal zijn verwerkt. Het is de basis voor de prioriteiten de komende drie jaar. DB wil 1 miljoen euro inzetten voor uitvoering. Daar is nu financiële ruimte voor.

De gemeenteraad gaat veel meer op locatie vergaderen. Dat is de inzet van de herindeling. Anders staat de politiek te ver van haar inwoners af. Het is een forse technische uitdaging, maar het gaat gebeuren.

Woningbouw

Alle kernen vragen om woningen, betaalbare woningen voor starters en senioren. Er moet snel een woonvisie West Betuwe komen en waar het kan, moet direct worden begonnen. Zoals in Beesd.

Alle signalen staan op groen. Landelijk is er behoefte aan 75.000 extra woningen. De Plantage en Hondsgemet lopen nu goed. In de jaren negentig heeft de gemeente daar veel grond gekocht en lang waren die plannen verliesgevend. Maar er staan weer positieve cijfers. En dat geeft ruimte in de kernen.

Betaalbaarheid is lastig. Afspraken met woningbouwcoöperaties zijn nodig. Er moet wellicht ook iets gedaan worden aan de grondprijs als het om gemeentegrond gaat. Ook zelfbouw, of collectief particulier opdrachtgeverschap, biedt perspectief.

Verenigingen

We moeten het de verenigingen makkelijker maken. Helpen bij de aanvraag van subsidies. Maar ook flitsvergunningen voor traditionele evenementen. Zoals Go Wheels, oranje- en oogstfeesten, Festivate en andere. Organiseer een West Betuwe concours. Met zoveel fanfares moet dat lukken!

Na de verkiezingen

Ik wil dit terug zien in een akkoord. Dorpsbelangen wil graag opnieuw meeregeren. Maar wel met partijen die zich herkennen in ons lokale gedachtegoed.