• Lijsttrekker Petra van Kuilenburg: ,,Wij zijn een lokale partij, niet gebonden aan een landelijke partij. -

    Wim Timmermans

Lijst 10: Leefbaar Lokaal Belang West Betuwe

'Politici moeten niet alleen in de raad zitten'

Leefbaar Lokaal Belang West Betuwe (LLBWB) is de opvolger van Gemeentebelangen Neerijnen. Na een kortstondige vrijage met eerst Dorpsbelangen en daarna Leefbaar Geldermalsen besloot de partij alleen verder te gaan in West Betuwe.

door Wim Timmermans

Petra van Kuilenburg is de LLBWB-lijsttrekker. Zij distantieert zich van de landelijke partijen: „Wij zijn een lokale partij, niet gebonden aan een landelijke partij. Wij willen dat inwoners beter gehoord en betrokken worden bij het gemeentelijk beleid.

Burgers moeten bij belangrijke onderwerpen in hun achtertuin vooraf betrokken worden. In de allereerste startnotitie in de raad moet die inbreng verwoord zijn. Dan kan de raad die mening betrekken in de discussie.

Ik heb hem zelf opgericht

Op de vraag waarom ze voor LLBWB in de politiek zit, klinkt het ferm: „Ik heb hem zelf opgericht. Ik heb me jarenlang als vrijwilliger in Neerijnen ingezet. Steeds liep ik tegen de gemeente aan. Plannen verdwenen plotseling in de la. En ik pikte dat niet. Op een gegeven moment vroeg iemand me waarom ik niet in de gemeenteraad ging zitten: ,,Jij houdt tenminste vol." Dat heb ik gedaan. En wat ik deed in Neerijnen, wil ik doen in West Betuwe.

Ik wil dat er regelmatig een schouw in elk dorp komt met college en raad. Eerst het dorp verkennen, de problemen zien. En dan 's avonds iedereen bij elkaar halen om het te bespreken.

Herstel vertrouwen

Het vertrouwen in de politiek moet worden hersteld. Vooral in Geldermalsen en Neerijnen. In Lingewaal speelt het minder. Daar gebeurt veel en denkt de politiek actief mee met inwoners en verenigingen. Partijen, maar ook de raad, moeten zich laten zien in dorpen en bij evenementen.

Een voorbeeld is het plan voor een de biovergister tussen Haaften en Tuil. Vanuit de energiedoelstelling ongetwijfeld een goede zaak. Hij moest en zou er komen. Het was gewoon van 'door, door, door!" Zonder zelfs maar de inwoners vooraf te informeren. Hij is er uiteindelijk gelukkig niet gekomen. Je moet dat niet doordrukken. Mensen gaan de politiek wantrouwen.

Een beter voorbeeld is Plomp Houtvezels. Het bedrijf heeft veel gedaan om overlast te verminderen. Het zit er al jaren, het dorp is eromheen gebouwd.

Infrastructuur: mijn mailbox stroomt vol

Neem de infrastructuur. Regelmatig stroomt mijn mailbox vol. Dan wordt ineens de Oude Bommelsestraat in Est of de Oudehof in Hellouw afgesloten. Dat willen mensen niet. Ik zit daar bovenop.

Of de Avri. Wij hebben in januari vragen gesteld over die containers. Wat vinden de inwoners? Waar komen die containers? We hebben toen een motie ingediend, maar die werd niet gesteund. En nu, nu het te laat is, komt men in beweging.

Burgerinitiatieven

In Neerijnen beslist het college over de leefbaarheidsbudgetten. Ik vind dat raar. In Geldermalsen beslissen de inwoners. Dat is beter. Dit beleid moeten we voortzetten. Desnoods in een nieuw jasje.

Na de verkiezingen

Al die landelijke partijen roepen vlak voor de verkiezingen ineens dat ze lokaal zijn en niet Den Haag. Maar waar waren ze dan de afgelopen 4,5 jaar?

Voor ons is het altijd verkiezingen. Politici moeten niet alleen in de raad zitten, maar ook op straat komen. En Jip en Janneke-taal spreken. Wij doen dat.

Wij zijn overal. En mensen weten ons te vinden. En we helpen ze. Ook als we weten dat ze van een andere partij zijn. In West Betuwe moeten we een hoop nieuwe kernen leren kennen. Maar dat gaat lukken.

Wat mij betreft komt er een coalitieakkoord. Maar alles is afhankelijk van de uitslag.