• Lijsttrekker Lourens van Bruchem (SGP): „Na de verkiezingen is er behoefte aan rust en realisme.”

    Wim Timmermans

Lijst 2: SGP

Een partij op het fundament van de Bijbel

De Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP) is vertegenwoordigd in alle drie de fusiegemeenten. De partij staat aan de bron van de fusie. Achteraf had de SGP in Geldermalsen als enige partij in haar verkiezingsprogramma de wens tot deze fusie opgenomen. Vijf jaar later is het doel gerealiseerd.

door Wim Timmermans

„De Staatkundig Gereformeerde Partij staat op het stevig fundament van de Bijbel. Als we allemaal zouden leven volgens de Bijbel, of volgens de tien geboden, zou er geen ellende op de wereld zijn", aldus lijsttrekker Lourens van Bruchem. De partij heeft sterk lokale wortels.

Bijdrage leveren aan de gemeenschap

Naast mijn koude internationale werk wil ik een bijdrage leveren aan onze gemeente en haar inwoners. In de gemeente vind ik het mooi om afspraken na te komen. De financiën zijn weer op orde en we hebben gevochten voor het sociaal domein. Maar het is ook mooi om een gezin dat in problemen verkeert te helpen. Ervoor te kunnen zorgen dat de zwemles van de kinderen betaald wordt.

De winkels op zondag

Of winkels al dan niet open kunnen in West Betuwe is voor ons een breekpunt. Het is heel fijn om zondag naar de kerk te gaan en tot eer van God te leven. Je maakt bijzondere dingen mee. Af en toe leest de Bijbel mij. Dan ervaar ik dat de Heere tot mij spreekt. Het is een enorme rijkdom. Ik kan dat bijna niet aan niet-Christenen uitleggen.

De samenleving is gejaagd. Iedereen heeft telefoons, alles moet snel, snel snel en nu. Een moment van rust en bezinning is heel belangrijk. Het is ook een moment van aandacht voor je naasten, je buren.

En economisch betekent het helemaal niks. De omzet van een winkel verplaatst zich hooguit van de vrijdag naar de zondag en van de kleine naar de grote winkelier. De groenteboer, bakker en slager zijn van belang voor de leefbaarheid van een dorp. Die moeten we steunen door de winkels dicht te houden op zondag.

Openbaar groen

Het beheer van het openbaar groen moet beter en netter. Niet door gif te gebruiken, maar door er meer geld voor vrij te maken en lokale aannemers in te schakelen. Het beheer moet slimmer.

In dat verband zijn ook de begraafplaatsen van belang. Ze hebben deels een openbare functie. Dat betekent dan dat het onderhoud van de begraafplaatsen voor een deel uit de algemene middelen moet worden betaald.

Vuurwerkvrije zones

De SGP wil in elk dorp vuurwerkvrije zones realiseren.

Het is vreselijk. De herrie, de angst van sommige mensen. Het is slecht voor het milieu met al dat fijnstof en de rommel die moet worden opgeruimd.

De zone kan in de APV worden aangewezen. Bijvoorbeeld rond bejaardenhuizen. Door de jaren heen kan hij dan groeien, van een straal van pakweg honderd meter tot vijfhonderd meter. Dat kan met de dorpsraden. Misschien moeten we in West Betuwe twee vuurwerkshows organiseren en verder overal vuurwerk verbieden.

Rust en realisme

Na de verkiezingen is er behoefte aan rust en realisme. We moeten het fundament van de nieuwe gemeente leggen. Er moet heel veel worden geregeld. En dat moeten we echt samen doen. De financiën moeten op orde komen en blijven. Het sociaal domein vraagt heel veel aandacht. Voor de extra woningbouw moeten we naar de provincie en moet er geld op tafel komen. De leefbaarheid moet gegarandeerd worden.

Ik verwacht dat het allemaal wel gaat lukken. Maar we moeten de organisatie ook rust gunnen met een realistisch akkoord en een realistische gemeenteraad. Daar hebben door de wol geverfde ervaren wethouders voor nodig.