• Annet IJff (PvdA): ,,Wij willen de eerste maanden maandelijks een overzicht van de stand van zaken in het sociaal domein. -

    Wim Timmermans

Lijst 7: PvdA

Opkomen voor kwetsbare mensen

De Partij van de Arbeid (PvdA) is een landelijke partij en in alle drie gemeenten actief. In Lingewaal en Neerijnen zit de partij in de coalitie; in Geldermalsen niet.

door Wim Timmermans

Annet IJff is lijsttrekker van de PvdA. Direct na de commissie Samenleving schuift ze aan voor dit interview. „De PvdA is een sociale partij die opkomt voor kwetsbaren in de samenleving. De partij levert al meer dan 70 jaar een bijdrage aan een betere samenleving voor iedereen. Een samenleving waarin het fijn is om te leven en waarin rekening wordt gehouden met mensen die het minder goed gaat."

Stichting Schuldhulpmaatje

Ik lever graag een bijdrage aan een sociale gemeente. Ik word enthousiast van bijvoorbeeld de stichting Schuldhulpmaatje. Die probeert te voorkomen dat mensen in de problemen komen door hoge schulden. Vrijwilligers staan klaar voor inwoners uit de hele gemeente West Betuwe. Niet wachten tot het helemaal fout gaat, maar mensen helpen om te voorkomen dat de schulden te groot worden. Een sociale gemeente stimuleert dit soort initiatieven.

Ruimte voor nieuwe politieke cultuur

In West Betuwe is een nieuwe politieke en ambtelijke cultuur nodig. De huidige vorm van democratie werkt niet meer. De kloof tussen de gemeente en haar inwoners is enorm. De gemeente moet meer aanhaken op burgerinitiatieven. Dit is de kern van de nieuwe Omgevingswet. Ga vroeg in gesprek met de inwoners. Bouw samen aan West Betuwe. Dat is niet makkelijk. Hoe kom je tot gezamenlijk gedragen plannen? Mensen vragen mee te denken over wat fijn is voor het hele dorp, niet meer alleen opkomen voor je eigen belang maar ook meedenken hoe we het leuk maken voor iedereen.

Duurzaamheid

In 2030 energieneutraal zijn, is een enorme ambitie. Dat wordt keihard werken. Er staan straks veertien windmolens in West Betuwe. Dat is mooi maar nog niet genoeg. We moeten ook inzetten op energiebesparing, bijvoorbeeld door woningisolatie. De Knop in Geldermalsen is een mooi initiatief. Ze geven voorlichting over duurzame energie en advies over subsidiemogelijkheden.

Voor de PvdA zijn natuur en landschap ook erg belangrijk. Voor ons geen nieuwe grote bedrijventerreinen en bio-industrie en bijvoorbeeld geen grote zonneweiden maar liever zonnepanelen op daken.

Zorg en welzijn

De kwaliteit van de jeugd- en ouderenzorg staat voor ons voorop. Daar mag niet op bezuinigd worden. In de jeugdzorg moeten de wachtlijsten worden weggewerkt. Maar niet wachten tot problemen te groot worden, wij vinden preventie ook belangrijk. De gemeente moet bijvoorbeeld met kleine subsidies activiteiten steunen van organisaties die mensen uit hun isolement halen.

Voor preventie zijn de dorpshuizen heel belangrijk. De PvdA wil dat dorpshuizen overeind blijven. Wij willen de gebruikers zo steunen, dat onderhoud van het gebouw goed geregeld is. Maar het moet wel hun eigen gebouw blijven.

Na de verkiezingen

Wat ons betreft stellen alle partijen in de raad samen een aantal ambities voor de komende drie jaar op. Die agenda moet dan worden uitgevoerd door het college van B en W. Dat heb ik liever dan een ouderwets collegeakkoord met een paar coalitiepartijen. Oppositiepartijen krijgen dan al snel het gevoel dat hun bijdrage er niet meer toe doet.

Wij zijn wel bezorgd over de fusie. Het wordt een mega-klus. Mensen zijn niet aan elkaar gewend, systemen werken nog niet. De PvdA gaat er sterk op toezien dat die chaos niet ten koste gaat van de zorg voor mensen. Wij willen de eerste maanden maandelijks een overzicht van de stand van zaken in het sociaal domein.