• Fred Temminck: ,,We hebben een grote lokale achterban. De ChristenUnie is overal aanwezig. -

    Wim Timmermans

Lijst 8: ChristenUnie

Christelijk sociale partij

In Lingewaal zit de ChristenUnie met vier zetels in de gemeenteraad. De partij heeft in Lingewaal een wethouder. In Geldermalsen kwam de partij acht jaar geleden een paar stemmen te kort voor een zetel. Voor Neerijnen is de partij nieuw.

door Wim Timmermans

Lijsttrekker Fred Temminck zit rustig aan tafel in zijn huis met uitzicht op de Appeldijk in Asperen. „De ChristenUnie is een christelijk sociale partij. Wat je landelijk ziet, zie je lokaal terug. We hebben goede contacten met onze partijgenoten in de provincie, de Tweede Kamer en op het partijbureau. We hebben zoveel kennis in huis. Lokaal zijn we geheel zelfstandig en voeren ons beleid vanuit onze christelijke identiteit in het belang van de gehele gemeenschap, waarin iedereen meetelt.

Overal aanwezig

We hebben een grote lokale achterban. De ChristenUnie is overal aanwezig. Zelf heb ik jarenlang in het schoolbestuur gezeten en was onder meer voorzitter van muziekvereniging Ad Astra. Ik ben actief in de kerk en ik volleybal. Ik ontmoet zo heel veel mensen.

De ChristenUnie past bij mijn levensovertuiging. Ik zet me in voor mensen, landschap en natuur. We produceren hier prachtig fruit. Bijzonder is dat we dit grotendeels exporteren en we halen het dan zelf weer van heel ver weg. Dat geeft te denken.

Woningbouw

De ChristenUnie heeft de motie woningbouw ingediend. Er moet in de dorpen gebouwd worden voor de eigen behoefte. Wij mikken op 30% sociale woningbouw bij nieuwbouwprojecten, een taak voor woningcorporaties en ontwikkelaars. We hebben ons in Heukelum, Asperen en Spijk ingezet voor collectief particulier opdrachtgeverschap: mensen bouwen hun eigen woning. Voor de mantelzorg moeten de regels soepeler. De gemeente moet ruimhartig zijn als er een aanbouw of losse unit nodig is. Die laatste kan verwijderd worden als de mantelzorg ophoudt. Rond zorginstellingen willen we zorgwoningen. Mensen kunnen er zelfstandig wonen en voor zichzelf zorgen, maar er zit een knopje in het huis. Als het nodig is, is er snel hulp. We blijven langer thuis wonen, maar dan moeten er wel maatoplossingen zijn.

Verenigingsleven

Verenigingen zijn belangrijk! Het is prachtig wat daar gebeurt. Dat moet de gemeente faciliteren. Stel ze vrij van OZB over hun vastgoed. Laat ze via de gemeente geld lenen om hun accommodaties te verbeteren. De rente is lager, het kost de gemeente niets. En de verenigingen zijn geholpen. In Lingewaal hebben de tennisvereniging, de ruitersport en de voetbal hun accommodaties zo kunnen verbeteren.

Je wilt eigenlijk een gymnastiekvereniging in elk dorp. Kinderen tot 12 jaar moet je niet ver hoeven te vervoeren naar hun club. En pas op met het samenvoegen van verenigingen. Wat is er nu mooier dan de derby Heukelum – Asperen of Meteren – Tricht?

Na de verkiezingen

We zijn bereid met iedereen samen te werken. De ChristenUnie wil graag in een coalitie. Wij hebben met Govert van Bezooijen een zeer ervaren en daadkrachtige wethouderskandidaat.

De eerste raadsperiode zal niet de makkelijkste zijn. De nieuwe gemeente wordt nu in de steigers gezet, maar er moet nog veel afgewerkt worden. Tegelijk staan in het bidbook zaken die goed en snel te realiseren zijn. Dat moeten we zeker doen!

Ik hoor geluiden dat de ozb naar beneden moet. Ik vind dat een voorbarige discussie. Het klinkt lekker populair, maar mag leefbaarheid en goede zorg wat kosten? Wij willen ook de kosten laag houden, maar de gemeente moet wel ergens voor staan.