• het debatpodium

    Wim Timmermans
  • volle bak in De pluk

    Wim Timmermans

Liveblog verkiezingsdebat West Betuwe

21.53. Het debat wordt kort voor 22.00 uur afgesloten

21.45. Van Kuilenburg: wij hebben zeker visie. Over woningbouw voor de dorpen. Hulp aan verenigingen, meedenken in plaats van hinderen.

Kool: als er weer een AZC voorbij komt. Waar staat u dan voor?

Van Kuilenburg: dat is zonneklaar. wij zij tegen een AZC, tegen een Polenhotel. dat halen we bij onze achterban op.

21.43.

Van Kuilenburg: wij zijn onafhankelijk van Den Haag. 

Kool: niemand uit provincie en den haag kijkt naar ons verkiezingsprogramma.

21.40 Daagt Leefbaar en lokaalbelang west betuwe uit. Op welke basis maakt u uw beleid. U zegt dat u geen ideologie heeft.'

Petra van Kuilenburg (LLBWB): dat halen we bij onze achterban. op basis daarvan nemen wij een besluit.

Kool: CU heeft wel een ideologie. een visie. Van daaruit maken we keuzes. dan weten mensen waar we voor staan.

21.39. Kool: CU staat voor sociaal. vanuit christelijke waarden en overtuiging. 

21.38. Laatste tweestrijd.

Martha Kool (CU). kan als vrouw niet overal terecht. Ook al voelt zij zich wel verbonden 'met die partij'. Bedoeld is waarschijnlijk SGP

21.37: Hakkert: mensen zijn bang dat tiny houses voor jongeren (al dan niet met kinderen) rommel oplevert. Karsemeijer is verbaasd en wijst er op dat iedereen jong geweest is en dat overal gezinnen wonen. Beide zijn het eens over tiny houses.

21.35. Karsemeijer (D66) wijst op het belang van woningbouw voor jongeren. In de dorpen. Maar Hakkert (CDA) had een andere vraag gesteld.

21.35. Hakkert (CDA) wijst er op dat er deze avond teveel de verschillen worden benadrukt. Daagt D66 uit over wonen. Hoe denkt D66 al haar plannen waar te gaan maken en financieren.

21.35. CDA vaardigt Adriaan Hakkert af, fractievoorzitter CDA Neerijnen. Wil bestuur zo simpel maken dat de bewoner het kan begrijpen. 

21.33. Loeff en IJff zijn het met elkaar eens dat verenigingen niet via OZB maar we met subsidie moeten worden gesteund

21.31. Loeff (VVD) verwijt PvdA dat de Pluk te duur is en dat de Pluk beter in het centrum had kunnen staan. 

21.30. Daagt Edwin Loeff (VVD) uit over subsidies verenigingsleven. Waarom is Loeff tegen OZB vrijstelling voor gemeenten.

Loeff: als je verenigingen belangrijk vindt, als die een belangrijke rol heeft: dan moeten wij er als gemeente achter staan. Dan moet je ze ook willen subsideren. Maar niet via OZB, terwijl de buurman dat wel moet betalen.

21.29. Annet IJff. kiest voor PvdA voor sociale onderwerpen. komt op voor kwetsbaren in samenleving. drie gemeentes hebben best goed sociaal beleid gemaakt.

21.28. Vraag wordt gesteld aan de burgers in de zaal. Weinigrespions. Wat groen en wat rood?

Burger: stelling is niet handig. Ik doe er nu al drie kwartier over om met de bus in het gemeentehuis te komen.

Weinig interesse.

21.27.

Van Bruchem: minder juristen. meer inwoners

21.24:

Van Kuilenbrg: we hebben afgesproekn dat we naar de burgers toe gaan.

Van Bruchem: we moeten naar de burgers toe. En misschien moeten we ze wel ophalen

Van Zee: in alle dorpen stukje loketfunctie of aanspreekpunt graag

Rietbergen: we hebben met zijn allen afgesproken dat we naar de burgers toe gaan. In dorpshuis, buurthuis of wat dan ook. uitdaging voor ambtenaren

IJff: we moeten creatief zijn. het moet goedkoper en efficiënter. Dat vraag om nieuwe oplossingen.

21.23. LLBWB, CDA, PvdA, SGP en VWB in debat: moeten er loketten komen en blijven in alle drie de huidige gemeenten?

21.21 verkeersproblemen komen met name voor op provinciale wegen. Rietbergen en IJff willen naar de provincie toe. Discussieleider concludeert dat beide willen dat de brug er komt

20.18. Toen ik 10 jaar geleden actief werd was de discussie over de brug al actueel.

Voor Buurmalsen was nut en noodzaak duidelijk. Voor Geldermalsen was dat minder het geval. Inmiddels is de problematiek anders. er is meer zwaar landbouwverkeer. IJff staat open voor maatregelen op grote verkeersknelpunten, zoals Lingebrug, maar ook andere grote knelpunten in de gemeente.

20.16 Rietbergen daagt Annet IJff (PvdA) uit over de Tweede Lingebrug. Hij stelt dat et geld voor de tweede lingebrug is gebruikt voor de Pluk. Hij wil weten hoe IJff er in staat.

20.16. Jos Rietbergen. ging in 1992 voor de VVD de politiek in. 12 jaar later ging ik er uit. Maar ik heb me buitengewoon gestoord aan het feit dt er niet geluisterd werd naar de burger. Daarom heb ik Leefbaar Geldermalsen opgericht. Vier jaar geleden.

Zierleyn (GL): tijd van woorden is voorbij. het gaat om daden. In Culemborg gebeurt het gewoon. Er zijn heel vee potjes, waar je een beroep op kunt doen

REGELMATIG REFRESHEN. F5. ZEGT DE HOOFDREDACTIE

21.10: Zierleyn:  'van het gas af' is de consequentie van de ambitie dat Geldermalsen in 2030 CO2 neutraal moet zijn. Die is vastgesteld door de raad.

Goossens: het gaat 20.000 tot 30.000 per bestaand huis kosten. Hoe gaat u dat doen?

Zierleyn: doe het per wijk of straat. dat wordt goedkoper en je hebt allemaal eenzelfde systeem.. doe het collectief!

21.10: Gossens wijst er op dat GL 'iedereen van het gas af helpen. Is dat niet te ambitieus? dat kost toch heel veel geld. Hoe creëert u draagvlak?

21.10. Ed Goossens (DB). we hebben daadkracht laten zien. En veel bereikt.

Daagt Andrea Zierleyn (GL) uit over gasloos bouwen.

21.09.

Rietbergen pleit voor een raadsagenda.

Van Bruchem geeft aan dat zondagopenstelling voor SGP een breekpunt is.

21.05:

'wat heeft uw coalitie bereikt? Onrust! Neem het AZC. De Herman Kuikstraat. Spoor Tricht.' Van Bruchem wijst er op dat er heel veel is gerealiseerd. En verwijt Rietbergen nogmaals dat hij niets bereikt heeft en geen positieve voorstellen heeft ingediend.

Rietbergen: 'u heeft elke opmerking van de oppositie naast zich neer gelegd.'

21.04 Van Bruchem (SGP) daagt Rietbergen (Verenigd West Betuwe) uit. Kunnen wij zo meteen op uw rekenen? U heeft weinig positiefs ingebracht.' Er is een commissielid weg gelopen, de fractie is gehalveerd. U brak met Gemeentebelangen Neerijnen. 

21.01: Lourens van Bruchem: positieve geluiden horen we niet vaak. als het niet goed gaat, hoor je iedereen. Maar er gaat ontzettend veel goed. Daarom zit in de politiek.

21.00

Ed Goossens: 'niet mauwen maar bouwen.'

21.00

Van Kuilenburg: wat gaat U er aan doen?

Goossens (DB): er moet een woonvisie komen. Planninglijst Woningbouw: Nieuwe gemeente moet in gevecht met provincie. Er moet meer ruimte omen om te bouwen.

20.57

Ed Goossens (DB): we hadden gemeentegronden aangekocht in de jaren 90. Toen wam er een fianciele crisis.

Garstkampen was volledig mislukt. Stond op nominatie voor bouw. In de crisis kreeg Plantage prioriteit. Dat ging ten kosten van Beesd. 

20.55 Petra van Kuilenburg (Leefbaar Lokaal Belang West Betuwe): het gaat om vertrouwen en om woningbouw. ze daagt Ed Goossens (DB) uit: u zit al twee jaar in coalitie. woningbouw in Beesd is niet doorgegaan en heeft nu uw prioriteit. Wat heeft U afgelopen jaren daaraan gedaan?

20.53

Loeff (VVD) ten aanzien van het AZC hadden we achteraf een referendum moeten organiseren

Karsemeijer (D66): referendum, het is een goede check en prima oplossing af en toe

Zierleyn (GL): er komen dingen aan de orde die niet voorzien waren en niet in verkiezingsprogramma stonden. Dan is een referendum een goede oplossing

Kool (CU): je moet vertrouwen in je afgevaardigde hebben.

zaal wordt gepeild: zaal heeft niet echt behoefte aan referendum. zaal kleurt rood; paar groene kaartjes.

Burger: raad moet niet elke eer terugkomen met 'wat moeten we doen'. we laten om de vier jaar onze mening wel horen.

20.50

Karsemeijer (D66) nieuwe manieren vinden om iedereen bij de gemeente te betrekken

Loeff gaat bestuurder neer zetten die ambtenaren gaat vertellen wat ze moeten doen

20.45.

Goossens (DB): zorg dat de burger constant aan de bal blijft.

Loeff (VVD) inwoners voelen zich vaak niet betrokken

Loeff (VVD) en Karsemeijer (D66): toch juist af en toe referendum.

Kool (CU): tegen referendum. CU gaat gewoon met de inwoners praten in de dorpen. Politici moet samen werken. 

Zierleyn: (GL) betrek inwoners aan de voorkant

20.42: groepsdebat GL, D66, DB, VVD, CU. Kan een referendum vertrouwen in de politiek terug brengen?

20.40: Karsemeijer: het gaat er ook om dat mensen lekker rustig op zondag willen winkelen. 

20.39: Kool: het gaat om een collectief rustmoment. dat is goed voor de samenleving. Economie moet niet altijd voorop staan.

20.38: Kool: waarom willen mensen die winkels nou open op zondag. Mensen willen eerder naar Den Bosch. Karsemeijer: ondernemers in Geldermalsen verliezen dan omzet.

20.38: Martha Kool zegt dat er ook veel ondernemers zijn die niet open willen. Kool antwoordt: het gaat niet alleen om ondernemers. ook om ander mensen in de gemeente. 

20.37 Karsemeijer daagt CU uit. wat zegt u tegen ondernemer die op zondag graag open willen zijn?

20.34: Ashely Karsemeijer: politiek is net saai. kom eens naar een raadsdebat. Het gaat er soms verhit aan toe.

20.33 Van Zee: het gaat trouwens in West Betuwe vooral ook om fruit. Zierleyn wil dat natuur en landschap mee met landbouw samen gaan

20.32 Van Zee: boeren moeten grote stallen zetten. Zierleyn: laat dan de koeien buiten lopen

20.30: Van Zee: boeren moeten wel een boterham verdienen. Zierleyn: is bang dat landschap dicht slibt door grote boerenbedrijven. 

20.27: Dittie van Zee: agrariërs doen ontzettend veel aan duurzaamheid. Maar dat moet wel terug verdiend worden.

20.27 Andrea Zierleyn daagt CDA uit over landbouw. CDA wil groei in West Betuwe. Minister Schouten wil circulaire economie. Hoe past groei volgens CDA samen gaan met mooie West Betuwe

20.24 Andrea Zierleyn: Groen Links is groen sociaal en open. Manier waarop we met onze aarde omgaan, is niet houdbaar.

20.22 Edwin Loeff verwijt SGP verdubbeling OZB. Klopt volgens Van Bruchem niet. OZB sinds 2014 gelijk gebleven.

20.20 Lourens van Bruchem: 'het besluit om De Pluk te bouwen is genomen in het vorige college. Toen kwam SGP in college na verkiezingen. SGP heeft verantwoordelijkheid genomen. 

20.18 Edwin Loeff: 'U heeft voortdurend het college in het zadel te houden.' vind dat het college drie jaar geleden (na AZC discussie) weg gestuurd had moeten worden. 

20.17 Edwin Loeff daagt Lourens van Bruchem uit over De Pluk. Beide zijn ze jaren bezig geweest om De Pluk niet te laten ontstaan. 

20.15 Edwin Loeff (VVD): 'politiek is leren dat jouw waarde niet perse die van anderen is.'

20.14 Jeroen Staasen: 'als politiek en bestuur moeten we in ons denken vertrekken vanuit inwoners, bedrijven en organisaties. En vooral niet navel staren'

20.10 Harry de Vries: 28 november wordt het 'bid boek' aan iedereen gepresenteerd in de Pluk. Tegen de fractievoorzitters: 'laat U niet alleen nu zien, maar ook de jaren daarna. Dan wordt de nieuwe gemeente een succes.' 

20.08 Jeroen Staatsen. 'we worden groter om dichter bij inwoners, bedrijven en verenigingen te komen. Onze inwoners hebben een band met een kern, veel meer dan met de gemeente.'

20.07 Harry de Vries: nieuwe gemeente levert meer bestuurskracht en alle kernen behouden hun identiteit. 24 dorpen en twee stadjes

20.05 Albert Heller (De Gelderlander) opent de avond. Burgemeesters De (Neerijnen) Vries en Staatsen (Geldermalsen) als eerste aan het woord

20.02 Er komen nog steeds mensen binnen

20.00 dus of mensen 'die al weten wat ze gaan stemmen' de zaal vrijwillig willen verlaten.

19.58 zaal zit zo vol, dat het vanwege de veiligheid niet past. 

19.52 Volle bak inmiddels

Het debat begint over een kwartier

Vanavond start hier tussen 19.30 en 20.00 uur  een liveblog over het eerste grote verkiezingsdebat voor de nieuwe gemeente West Betuwe.