• import

WW in Rivierenland weer onder de vierduizend

TIEL In februari daalde de WW in Rivierenland onder de vierduizend uitkeringen. Daarmee kwam voorlopig een einde aan de seizoensmatige stijging.

Eind februari 2018 telde Rivierenland 3.918 WW-uitkeringen. In december 2017 daalde de WW voor het eerst in vijf jaar tot onder de vierduizend. De stijging in januari kwam door het winterseizoen, waarin er minder werk was in de bouw en landbouw. Uit de stand van de WW van eind maart zal blijken of deze seizoensmatige stijging na eenn maand definitief voorbij is en de structurele daling van de WW in Rivierenland verder doorzet.

Vergeleken met een jaar geleden - dus over alle seizoenen heen - is het aantal WW-uitkeringen in alle sectoren gedaald, met uitzondering van de grafische industrie, banken en verzekeraars en het openbaar bestuur. In deze drie sectoren gaat het echter om zeer kleine toenames van 1 tot 10 uitkeringen. De grootste dalingen deden zich voor in de industrie, de bouw en bij uitzendbedrijven. Opvallend is dat inmiddels ook in zorg welzijn het aantal WW-uitkeringen sterk afneemt. De voormalige banenmotor lijkt opnieuw op gang gekomen. Daardoor ontstaan ook in deze sector groeiende personeelstekorten.

UWV werkt binnen de Werkzaak Rivierenland samen om werkzoekenden te interesseren voor een baan in de zorg. Zij doen dit onder ander via leerwerkroutes. Hierbij leren deelnemers het grootste deel van de tijd door te werken bij een werkgever. Daarnaast volgen zij maximaal een dag opleiding per week. De leerwerkroute is gericht op het leren van het vak en vaardigheden. Voor de Leerwerkroute Zorg komen mensen in aanmerking die graag werken in de thuiszorg of in zorginstellingen.