• gemeente Geldermalsen

Verwarring over plannen Linge-oever

Geldermalsen In de commissie Grondgebied is verwarring ontstaan over de nieuwe plannen voor de Linge-oever en de jachthaven in Geldermalsen. In augustus zijn ze namens het college gepresenteerd door wethouder Ronald van Meygaarden (DB).

Doel is een kwaliteitsslag van de Linge-oever bij Geldermalsen. De Linge wordt verbonden met het centrum van Geldermalsen. Er komt een wandelroute van de Lingewaarden naar het station. De jachthaven wordt vernieuwd.

De commissie kwam er niet uit. Er ontstonden twijfels over de financiële haalbaarheid. Dat werd mede veroorzaakt doordat er een nieuwe erfpacht canon moet worden opgesteld voor de Jachthaven. De huidige is verlopen en stamt uit 1972. Flinke verhoging van de erfpacht canon kan er toe leiden dat de financiële draagkracht van de Jachthaven sterk afneemt. Dan komt de eigen bijdrage van de jachthaven van 300.000 waar het plan mede op is gebaseerd wellicht op losse schroeven te staan.

Zoals het er nu naar uitziet, neemt de gemeenteraad op 25 september een definitieve beslissing.