• CDA West Betuwe

CDA West Betuwe: 'Samen bouwen aan nieuwe gemeente'

Advertorial

De verkiezingstijd is begonnen en dat betekent dat alle partijen zich willen laten zien. De drie gemeenten Lingewaal, Neerijnen en Geldermalsen hebben borden geplaatst waar dat ordentelijk kan en uiteraard doet ook het CDA daar aan mee. Op de poster van de christen-democraten staan drie krachtige figuren die de nieuwe gemeente willen helpen opbouwen: Dittie van Zee vanuit Lingewaal, Hein van Harten vanuit Geldermalsen en Adriaan Hakkert vanuit Neerijnen. Samen vormen zij een sterk driemanschap.

,,Door samen op de foto te staan, willen we laten zien dat we een eenheid zijn'', legt Adriaan Hakkert uit. ,,En dat is belangrijk voor de nieuwe gemeente. West Betuwe moet nog groeien en daarbij is de eigen identiteit van de 26 kernen erg belangrijk. Die mag niet verloren gaan. Als driemanschap met een vertegenwoordiger uit elk van de drie oude gemeenten letten wij daarop. Zo willen we samen bouwen aan de nieuwe gemeente die volgens mij heel mooi kan worden.''

Dat 'bouwen' mag je volgens Adriaan figuurlijk, maar vooral ook letterlijk nemen. ,,Woningbouw in alle kernen staat bij ons met stip bovenaan in het verkiezingsprogramma. Het CDA ziet dat voor de leefbaarheid van de dorpen het superbelangrijk is dat we in elke kern nieuwe woningen neerzetten. Dat is belangrijk voor het verenigingsleven, het dorpshuis, de winkel als die er nog is en ook de school. Daarom willen we bouwen. Daar gaan wij voor, dat willen we de komende vier jaren realiseren.''

En Adriaan besluit: ,,Vooral willen we uitstralen dat we een lokale partij zijn, met onze wortels in de eigen Betuwse grond. Wat in de 26 kernen gebeurt, dat gaat ons aan het hart. Dat deden we al toen we nog drie gemeenten waren, dat blijven we doen, en nog sterker, in de nieuwe gemeente West Betuwe. Niet van bovenaf, maar samen met de inwoners die mondig genoeg zijn om voor het belang van het eigen dorp en het algemeen belang van de gemeente op te komen. Daarom hebben we ook als slogan: CDA, samen lokaal!''