• Mandy van Diën
 • Mandy van Diën
 • Mandy van Diën
 • Mandy van Diën
 • Mandy van Diën
 • Mandy van Diën
 • Mandy van Diën
 • Mandy van Diën
 • Mandy van Diën
 • Mandy van Diën
 • Mandy van Diën
 • Mandy van Diën

Cheque-regen 'Aandeel in de Betuwe'

GELDERMALSEN De vernieuwde bankhal van Rabobank West Betuwe, gelegen aan de Laan van Leeuwestein 4 in Geldermalsen, was 7 juni het decor van een ware cheque-regen. Elk jaar verdeelt de coöperatieve bank een gedeelte van de winst over enkele lokale projecten onder de naam "Aandeel in de Betuwe". Hierbij krijgen de leden van de Rabobank de kans om een tweetal stemmen uit te brengen op hun favoriete project. Voor elke stem gaat er een bedrag naar het gekozen doel. Dit jaar was elke stem maar liefst €31 waard.Zo'n 4 ton stelt de Rabobank ter beschikking als bijdrage aan haar leden en de maatschappij in de regio West Betuwe, een bedrag dat wordt verdeeld over projecten als de Rabobank Foundation. Dit jaar ging circa €120.000 naar Aandeel in de Betuwe. Het bedrag wordt verdeeld over projecten die zijn aangesloten bij de bankvestigingen in Geldermalsen, Tiel, Culemborg en Ophemert. Dit jaar was er qua deelnemende verenigingen en stichtingen 10% meer animo dan afgelopen jaar. ,,Dat resulteerde in een verhoging van 10% in het beschikbaar gestelde bedrag" aldus Henk Bolt van de Rabobank.Tijdens de uitreiking benadrukte een grieperige wethouder Wiendels hoe belangrijk het is om het "samen" centraal te stellen. Bij het probleem van de ene vereniging of stichting, kan de ander de uitkomst bieden. Dat was een van de redenen waarom de bank besloot om dit jaar niet persoonlijke bezoeken te brengen aan de deelnemers, maar iedereen uit te nodigen in eigen huis. Iets wat goed uitpakte onder het genot van een hapje en drankje.

Onder de categorieën cultureel, duurzaam / innovatief, maatschappelijk en sportief werden de deelnemers ingedeeld. De grote winnaar van de avond was de Hervormde Gemeente Est, die maar liefst €1953,- in ontvangst mocht nemen. ,,Geld wat regelrecht het dak op gaat", aldus een lachende voorzitter. De kerk in Est is toe aan een nieuw dak wat deels bekostigd zal worden met deze prijs.

Als extra stimulans kondigde de bank aan om aansluitend een extra wedstrijd in het leven te roepen, namelijk een social media challenge. Door het gebruik van @rabobankwestbetuwe bij berichten op sociale platformen, maken de deelnemers kans op een aanvullende prijs. Wat dit precies gaat zijn, is nog niet bekend gemaakt. Wel werd die zelfde avond het Twitter-account van de bank al overspoeld met vermeldingen.