• Wijkverpleegkundige Gerco Middelkoop

    .

De cliënt houdt altijd de regie

BetuweZorg is een thuiszorgorganisatie met zowel huishoudelijke hulp, wijkverpleging en het aanbieden van hulpmiddelen in de portefeuille. Gerco Middelkoop is wijkverpleegkundige bij BetuweZorg. Hij is zowel bij de cliënt als op kantoor bij de planning en coördinatie werkzaam.

Gerco: ,,De aanvraag voor het verlenen van wijkverpleging komt op verschillende manieren bij ons binnen. Het meest overzichtelijk is als de cliënt weet dat hij of zij een operatie moet ondergaan. Dan weet deze ook wanneer dat gaat plaatsvinden en kunnen we daar de zorg op instellen. Bij een knieoperatie weten we bijvoorbeeld dat traplopen de eerste tijd niet mogelijk is. We plannen van te voren de zorgmomenten en plaatsen een bed op de benedenverdieping. Als de cliënt uit het ziekenhuis ontslagen wordt, staat alles klaar en komt de zorgverlener diezelfde dag nog langs.

Maar we worden ook regelmatig ineens door de huisarts of het ziekenhuis gebeld dat er direct zorg nodig is. Op dat moment inventariseren we via de telefoon welke zorg nodig is en neemt de wijkverpleegkundige dit op in het zorgplan. Vervolgens wordt de cliënt op de route ingepland. Op een later moment vindt een huisbezoek door de wijkverpleegkundige plaats waarbij de zorgbehoefte uitgebreid in kaart wordt gebracht. Soms is het zorg van tijdelijke aard en kan de cliënt in de loop van de tijd weer geheel zelfstandig functioneren. En soms is het zorg voor een langere periode. Hoe daar me om te gaan en hoe eventueel de afbouw van de zorg plaatsvindt staat ook allemaal in dit zorgplan. 

Ook komt het regelmatig voor dat de huishoudelijke hulp signaleert dat er behoefte aan wijkverpleging is ontstaan. We starten met een bezoek aan de cliënt en inventariseren waar behoefte aan is. Zelfstandig functioneren in eigen thuisomgeving staat weliswaar hoog aangeschreven, maar het moet wel kunnen. Persoonlijk vind ik het erg prettig om de cliënt zo lang als mogelijk in de eigen leefomgeving te begeleiden. De cliënt houdt bij alle ontwikkelingen altijd de regie, dat vinden we erg belangrijk.''

De wijkverpleegkundige schetst dat hij onlangs een cliënt met een gebroken heup heeft begeleidt. In het begin was er veel zorg nodig, werd ook de huishoudelijke hulp in het totaalplaatje betrokken en zijn diverse hulpmiddelen ingezet. Naarmate de tijd vorderde werd de cliënt steeds zelfstandiger en na acht weken zat de taak van wijkverpleging er op. In het begin was de zorg zeer intensief. Door deze geleidelijk af te bouwen kon de cliënt op een natuurlijke manier zich na acht weken weer goed redden.

Gerco: ,,Hoe we dat bereiken verschilt per persoon. We hebben te maken met een mix van mensen en culturen. Iedere keer treffen we weer wat anders achter de voordeur aan. Dat maakt iedere dag weer anders en houdt mijn werk spannend.''