• De Kernen

De Kernen maakt prestatieafspraken met zes gemeenten

NEERIJNEN Woonstichting De Kernen heeft in 2017 met zes gemeenten in het Rivierengebied prestatieafspraken gemaakt. De laatste handtekeningen zijn afgelopen week gezet onder de prestatieafspraken met gemeente Wijchen (foto).

Samen met de gemeenten waarin De Kernen actief is, worden prestatieafspraken gemaakt. In de prestatieafspraken staat beschreven wat de bijdrage is van de partijen op het gebied van de volkshuisvesting in de gemeenten Druten, Maasdriel, Neerijnen, West Maas en Waal, Wijchen en Zaltbommel. In de zes gemeenten heeft De Kernen 4.500 huurwoningen.

SAMEN ONDERTEKENEN Prestatieafspraken zijn ondertekend door de gemeenten, de Bewonersraad en andere huurdersvertegenwoordigers, De Kernen en eventueel andere corporaties die actief zijn in desbetreffende gemeente.

Op 14 december hebben de Bewonersraad en De Kernen samen het proces rondom het maken en tekenen van de prestatieafspraken geëvalueerd. De huurdersvertegenwoordiging heeft aangegeven tevreden te zijn. ,,Huurders hebben de kans hun zegje te doen en worden serieus genomen. We doen het écht samen", vertelt betrokken huurder en voorzitter van de Bewonersraad van De Kernen, Ton van den Berg.

AFSPRAAK IS AFSPRAAK Woningcorporaties maken elk jaar afspraken met gemeenten en huurdersorganisaties over de prestaties die ze gaan leveren. Dit is zo geregeld in de Woningwet. In die afspraken staat bijvoorbeeld welke woningen corporaties gaan bouwen voor welke doelgroepen, en hoe de gemeente ondersteuning biedt aan mensen die minder zelfredzaam zijn. Gemeente, huurdersorganisaties en woningcorporaties maken met elkaar afspraken over zaken als nieuwbouw van sociale huurwoningen, betaalbaarheid van de woningen, huisvesting van bepaalde doelgroepen, kwaliteit en duurzaamheid van de woningen. Deze afspraken zijn openbaar.

De Bewonersraad van De Kernen zoekt altijd mensen die mee willen doen. Mensen die interesse hebben mee te denken, kunnen een email sturen via info@dekernen.nl t.a.v. M. de Groof.

Fotobijschrift: Ondertekening prestatieafspraken gemeente Wijchen