• FruitDelta Rivierenland op tasting vertegenwoordigd door Kees Zondag, Harry de Vries, Hans Beenakker, Huug Derksen, Janneke Hakkert en Jeroen Hellebrekers

    Regio Rivierenland

FruitDelta Rivierenland valt in de smaak in Brussel

BRUSSEL FruitDelta Rivierenland heeft een goede indruk achtergelaten bij de bezoekers van de Europese Week van Regio's en Steden (EWRC). Tijdens dit drukbezochte, vierdaagse evenement komen meer dan 6.000 bezoekers vanuit Europese regios, steden en instituties samen in Brussel. Zij konden tijdens het openingsevenement genieten van hapjes en drankjes uit Rivierenland.

Wij zijn verheugd dat Europa op deze manier heeft kunnen kennismaken met FruitDelta Rivierenland, aldus regiovoorzitter Hans Beenakker. Met een hapje en een drankje in de hand hebben wij op informele wijze contacten gelegd over de grenzen heen. Wij hopen dat deze week de start is van een aantal mooie samenwerkingen.

ENIGE PROEVERIJVERZORGENDE NEDERLANDSE REGIO Vier Europese regios boden een proeverij aan tijdens de opening. FruitDelta Rivierenland was de enige Nederlandse regio. Naast Griekse olijfolie en Roemeense worst kon er dus ook genoten worden van fruitige delicatessen van Van der Valk uit Tiel. Daarnaast schonk De Fruitmotor haar Betuwse Krenkelaar, onlangs nog uitgeroepen tot beste Nederlandse appelcider.Wat zo leuk was: onze appelcider was een feestelijke binnenkomer om over onze prachtige FruitDelta te praten, aldus Hilde Engels van De Fruitmotor. Wij hebben daarnaast enkele contacten gelegd voor duurzame internationale fruitprojecten. Naast bezoekers uit heel Europa, bezochten ook bestuurders uit onze eigen provincie de tasting van FruitDelta Rivierenland, waaronder gedeputeerde Michiel Scheffer.

OVER DE EWRC De Europese Week van Regio's en Steden is een jaarlijks, vier dagen durend evenement in Brussel. Hier wisselen ambtenaren van regionale en lokale overheden samen met deskundigen en academici goede praktijken uit op het gebied van regionale en stedelijke ontwikkeling. De EWRC is het grootste Europese publieke evenement in zijn soort. Het publiek bestaat voornamelijk uit lokale, regionale, nationale en Europese ambtenaren en bestuurders met een bijzondere interesse voor regionaal en stedelijk beleid. Op de EWRC leggen zij zinvolle contacten die uiteindelijk tot samenwerkingen kunnen leiden. Reden te over dus voor FruitDelta Rivierenland om zichzelf hier voor het voetlicht te brengen.

Meer informatie: www.fruitdelta.nl

- einde persbericht -

Foto:

Over FruitDelta Rivierenland

Binnen de regio FruitDelta Rivierenland werken overheid, ondernemers, onderwijs/onderzoek en ondernemende burgers samen om het gebied te ontwikkelen en te versterken. Wij zijn een vruchtbare delta, waarvan het DNA wordt gevormd door tuinbouw, logistiek (wij zijn een logistiek kruispunt), het unieke landschap, de rijke cultuurhistorie en het prettige woonklimaat. Wij liggen middenin de Gelderse Corridor, die de Rotterdamse haven met het Duitse achterland verbindt. FruitDelta Rivierenland richt zich op drie economische Speerpunten: Agribusiness, Economie Logistiek en Recreatie Toerisme. Een eigen Regionaal Investeringsfonds is een belangrijk middel om de regionale ambities te realiseren.

Meer informatie: www.fruitdelta.nl

Perscontact (niet ter publicatie)
Jeroen Hellebrekers, Communicatieadviseur Regio Rivierenland
Telefoon 31 6 55 36 85 93
E-mail hellebrekers@regiorivierenland.nl


Indien deze e-mail verkeerd geadresseerd is, verzoeken wij u vriendelijk deze e-mail zo snel mogelijk retour te sturen en te verwijderen.
--------------------------------------------------------------------
De informatie in dit e-mail-bericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n). Verstrekking aan en gebruik door anderen is niet toegestaan.
Door de elektronische verzending van het bericht kunnen er geen rechten worden ontleend aan de informatie.

Eventuele bijlagen die beveiligd zijn met wachtwoorden of anderszins versleuteld, zijn niet gecontroleerd op virussen. Het is verstandig dit alsnog te doen.

BDU aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het ontstaan van enige vorm van schade door of ten gevolge van dit bericht..