Heuffterrein Vuren krijgt nieuwe uitstraling

VUREN Waterschap Rivierenland koopt de locatie van BUKO Bouwsystemen aan de Waaldijk in Vuren. De dijk buitenwaarts versterken is de beste oplossing. Daarvoor is het nodig dat de bedrijfslocatie verdwijnt. BUKO en het waterschap hebben constructief onderhandeld om deze locatie voor de dijkversterking in te zetten. Bovendien biedt de bedrijfsverplaatsing van BUKO mogelijkheden om het hele Heuffterrein opnieuw in te richten. Op 13 februari ondertekenden beide partijen de koopovereenkomst.

Het bedrijf BUKO Bouwsystemen is al decennialang gevestigd aan de Waaldijk. De bestrijding van de hoogwaterproblematiek van de grote rivieren heeft hoge prioriteit. Tegen deze achtergrond heeft BUKO er nadrukkelijk voor gekozen in minnelijk overleg te gaan praten met de betrokken overheden over een bedrijfsverplaatsing, om hiermee tijdrovende en geldverslindende juridische procedures te voorkomen. In goed overleg is er uiteindelijk overeenstemming bereikt. De verhuizing zal uiterlijk 1 januari 2021 zijn beslag krijgen, zo is overeengekomen.

Nu BUKO plaats maakt voor de dijkversterking zijn de eigenaar van het Heuffterrein (Klop Beheer), gemeente West Betuwe, Waterschap Rivierenland, provincie Gelderland en Rijkswaterstaat samen van plan het Heuffterrein opnieuw in te richten. Hiermee verbinden zij Vuren weer meer met de Waal. Ook de bewoners van de dijk en de bewoners van Vuren worden bij het project betrokken.

De ambitie is om op de binnenberm van de nieuwe dijk een dijkpark te ontwerpen. Verder om aan de rivierzijde van de dijk lintbebouwing te ontwikkelen, waardoor het dorp Vuren weer aan de Waal komt. Ook is er de wens voor een natuurpark met wandelmogelijkheden op het Heuffterrein. Daarnaast komt er onderzoek naar het behouden van de ovens van de oude steenfabriek, vooral van belang voor de vele vleermuizen. Voor het behouden van de karakteristieke schoorsteen wordt financiering gezocht. De mogelijkheid voor het bouwen van een klein aantal woningen op de locatie bij de voormalige steenfabriek - in goede samenhang met de natuur en de ruimtelijke kwaliteit - wordt onderzocht.

De partijen gaan zich inzetten voor een haalbaar maar ook betaalbaar plan. Het realiseren van de ambitie kost geld. De financiering zal daarom een belangrijke factor zijn voor uitwerking van de ambitie. De samenwerkende partijen streven ernaar om de plannen voor de herinrichting van het Heuffterrein gelijk op te laten lopen met de procedure van de dijkversterking. Dat betekent dat er aan het einde van 2019 duidelijkheid moet zijn over de haalbaarheid en betaalbaarheid van de herinrichting van het Heuffterrein.