Huren blijven gelijk bij De Kernen

NEERIJNEN Vanaf 1 juli 2017 stijgen de huren niet van huurders van Woonstichting De Kernen. Dat doet De Kernen omdat het dit jaar mogelijk is. De corporatie wil de betaalbaarheid van wonen garanderen voor haar huurders.

De Kernen heeft de afgelopen jaren fors geïnvesteerd in de huurwoningen; deze zijn of worden duurzamer gemaakt. In 2018 heeft 75% van de huurwoningen zonnepanelen. Dit betekent dat huurders structureel kunnen besparen op een deel van hun woonlasten: de energierekening. De investeringen in het energiezuinig maken van de huurwoningen zijn mogelijk gemaakt door de 1% extra huurverhoging in 2014, een lage rente voor investeringen in de verduurzaming en streng financieel beleid van De Kernen.

De Kernen voert een gezond financieel beleid. De corporatie is in control en ver gevorderd als het gaat om het energiezuinig maken van de huurwoningen. Vorig jaar was de huurverhoging 1%. En dit jaar 0%. De mensen die de huurders vertegenwoordigen in de Bewonersraad zijn verheugd over de 0%. Het betaalbaar houden van de huren is voor de Bewonersraad een voortdurend punt van aandacht en zorg.

MAATSCHAPPELIJK TAAK De Bewonersraad en De Kernen staan samen achter de 0% huurstijging. Zij verwachten huurders hiermee tegemoet te komen. En geven invulling aan hun maatschappelijke taak: zorgen voor een goede, betaalbare woning voor mensen met een smalle beurs. Een gelijkblijvende huur is voor veel huurders belangrijk. "Als we dat dit jaar mogelijk kunnen maken, doen we dat ook", aldus Marinus Kempe, directeur-bestuurder van De Kernen.