Ingezonden: Pinautomaat Beesd

BEESD Het bestuur van de Ondernemers Vereniging Beesd is er zeer bezorgd over dat er niet meer 24/7 een pinautomaat in Beesd beschikbaar is. Ondanks dat plaatselijke ondernemers proberen om het helemaal verdwijnen van een automaat op te vangen, vinden zij dat het voorzieningenniveau van een dorp als Beesd hierdoor ernstig achteruit gaat.

De Ondernemers Vereniging Beesd probeert juist om mensen in Beesd te houden en er naar toe te krijgen. Door het verdwijnen van een 24/7 pinautomaat signaleert de vereniging dat weer mensen Beesd verlaten om elders te kunnen pinnen en ook gelijk hun boodschappen elders te doen. Dit is voor een gezond ondernemersklimaat een zeer ongewenste ontwikkeling voor het dorp. Een bank als de Rabo zou juist, na het verdwijnen van het kantoor in Beesd, dit minimale voorzieningsniveau moeten handhaven. Het bestuur heeft de RABObank van de bezorgdheid in kennis gesteld en wil graag met de bank in overleg treden hierover.

[Ondernemersvereniging Beesd