• BDU Archief

Integrale Veiligheidscontrole Horeca in centrum Geldermalsen

GELDERMALSEN Drie ondernemingen in het centrum van Geldermalsen werden vrijdag in het kader van een Integrale Veiligheidscontrole Horeca door samenwerkende diensten bezocht en gecontroleerd op naleving van vergunningen en wet- en regelgeving.

De integrale veiligheidscontrole past binnen het algemene beleid om de veiligheid en leefbaarheid van de gemeente te vergroten. Deze controle is specifiek gericht op de horeca in het centrum van de gemeente Geldermalsen. Gekozen is voor een gefaseerde uitvoering.

De controlerende instanties zijn zich er terdege van bewust dat iedere vorm van toezicht en controle enige last met zich meebrengt. Dat is ook de reden dat de controle in de gemeente Geldermalsen zo veel mogelijk gecombineerd en tegelijkertijd wordt uitgevoerd. Op deze wijze wordt gewerkt aan minder frequente, maar beter en duidelijker toezicht.

KLEINERE GEBREKEN Op alle bezochte adressen werd door de exploitant van de desbetreffende horeca-inrichting volle medewerking verleend. De controles verliepen daardoor in een positieve en constructieve sfeer. Er werden hoofdzakelijk kleinere gebreken geconstateerd zoals bijvoorbeeld het ontbreken van een brandblusser of een geblokkeerde nooduitgang. Over het oplossen hiervan zijn goede afspraken gemaakt. De Integrale Veiligheidscontrole Horeca krijgt zeker een vervolg waarbij ook de andere horeca-inrichtingen in de gemeente Geldermalsen worden bezocht.