Landelijk rapportcijfer voor De Kernen gestegen

NEERIJNEN Op 26 november zijn de resultaten bekend gemaakt van de Aedes benchmark over hoe woningcorporaties presteren. Woonstichting De Kernen is in het totale huurdersoordeel gestegen; van een 7,5 in 2014 naar een 8 in 2015. Dit positieve oordeel mocht De Kernen delen met 11 andere corporaties in Nederland, die een 8 tot een 8,6 hebben gekregen van hun huurders.

Deze positieve stijging schrijft de woonstichting toe aan de koers die ze al een aantal jaren vaart; dichtbij de klant blijven. Het landelijk gemiddelde is een 7,4. Ook zijn de beïnvloedbare bedrijfslasten van de woonstichting gedaald met ruim 11% door scherp financieel beleid.

De Kernen is tevreden met de resultaten. Marinus Kempe, directeur-bestuurder van De Kernen, zegt hierover: ,,Dit zijn bemoedigende cijfers. Tegelijkertijd blijven wij ambitieus en willen we blijven innoveren. Alleen zo kunnen we met alle veranderingen in de maatschappij en in de wet- en regelgeving omgaan en onze huurders kwaliteit van wonen en leven blijven garanderen."