• Robin van Lonkhuijsen

Meer bedrijven in Rivierenland bieden mensen met arbeidsbeperking kans

GELDERMALSEN Een steeds groter aantal bedrijven in de regio Rivierenland kiest voor mensen met een arbeidsbeperking en dus sociaal ondernemen. Ondernemers uit de regio vertellen op 16 februari, de Dag van de Duizend Voorbeelden, hoe mensen met een arbeidsbeperking succesvol kunnen worden ingezet in hun bedrijf.

De Dag van de Duizend Voorbeelden is een landelijk initiatief van VNO-NCW, MKB Nederland en LTO Nederland, om mensen te informeren over de Banenafspraak. Deze afspraak, in 2013 gemaakt tussen overheid, werkgevers- en werknemersorganisaties heeft als doel dat er in 2016 125.000 banen gerealiseerd zijn voor mensen met een arbeidsbeperking. Elke arbeidsregio ondersteunt ondernemers in de regio bij het beschikbaar maken van werkplekken voor mensen die anders uit beeld dreigen te blijven. Ondersteuning is er zowel op financieel gebied als op het vlak van coaching en begeleiding van werkgever en werknemer.

Open Bedrijven Dag

Op de Dag van de Duizend Voorbeelden, donderdag 16 februari, openen zes bedrijven in de regio Rivierenland die werken met mensen met een arbeidsbeperking hun deuren voor collega's. Werkgevers kunnen op deze dag in gesprek met elkaar om kennis te maken en kennis te delen over hun ervaringen. Organisaties die op deze dag laten zien hoe succesvol sociaal ondernemen in de praktijk is, zijn Kuehne + Nagel, Ultimaker, AVRI, Visscher Autogroep, Kok Milieuopslagsystemen en Jarno Goesten Champignons.

Praktijk

De Open Bedrijven Dag is een initiatief van VNO-NCW Midden, MKB-Nederland, Werkzaak Rivierenland en UWV. Tussen 14.00 en 17.00 uur staat de deur bij de zes deelnemende bedrijven open voor ondernemers die benieuwd zijn naar de eerlijke praktijkervaring van collega's met sociaal ondernemen.