• Foto Jan Willem Keij

Meer ruimte voor logistieke bedrijven in Rivierenland

TIEL Er komt meer ruimte voor grootschalige logistieke bedrijven in Rivierenland. Dit staat in het nieuwe Regionale Programma Bedrijventerreinen (RPB) dat Gedeputeerde Staten deze week hebben vastgesteld. Hierin staan de afspraken die provincie Gelderland en gemeenten hebben gemaakt om het aanbod van bedrijventerreinen beter af te stemmen op de vraag uit de markt. Het overaanbod aan bedrijventerreinen wordt hiermee met 130 ha teruggebracht.

Economie-gedeputeerde Michiel Scheffer: ,,Bedrijventerreinen zijn de banenmotor van Gelderland. Zij zorgen voor groei en werk. Met het nieuwe RPB wordt het voor grote logistieke bedrijven nog aantrekkelijker om zich in Rivierenland te vestigen."

Medel mag uitbreiden

In Rivierenland is een tekort aan grootschalige logistieke kavels om de economische ambities van de regio waar te maken. Door meer ruimte te geven voor uitbreiding van bedrijventerrein Medel in Tiel wordt voorlopig tegemoet gekomen aan de toenemende vraag uit de markt. Als de vraag naar logistieke kavels blijft aanhouden kunnen andere plannen in procedure worden gebracht. Tegelijkertijd is er een overaanbod aan kleine kavels in Rivierenland. Ruim 130 ha aan plannen worden voorlopig in de ijskast gezet, waaronder een deel van bedrijventerrein Doejenburg II in Maurik. De vraag naar kavels op dit terrein is minder dan het beschikbare aanbod. Er is in Rivierenland voorlopig nog voldoende aanbod om aan de vraag naar watergebonden kavels te voldoen. Specifiek voor aan de laanboomsector wordt het ABC-terrein in Opheusden verder ontwikkeld.

Met de nieuwe afspraken in het RPB Rivierenland is er de komende 10 jaar een evenwichtig aanbod aan kavels voor grote en kleine bedrijven uit alle sectoren. Tegelijkertijd wordt het overaanbod met 130 ha teruggebracht tot 10 ha. Met een ondernemersgerichte aanpak worden verouderde bedrijventerreinen opgeknapt. Gedeputeerde Josan Meijers (Ruimte): ,,Met de nieuwe regionale afspraken wordt het aanbod beter afgestemd op de marktvraag, wordt het overaanbod teruggebracht en wordt flexibiliteit gecreëerd om in te kunnen spelen op nieuwe ontwikkelingen."

Programma Bedrijventerreinen

Sinds 2011 worden de afspraken tussen gemeenten en provincie Gelderland over de planning en herstructurering van bedrijventerreinen vastgelegd in Regionale Programma's Bedrijventerreinen. Door nauw samen te werken is het overaanbod met 900 ha teruggebracht en is ruim 1200 ha aan verouderd terrein opgeknapt. Gelderland zorgt hiermee voor een goede balans tussen zorgvuldig ruimtegebruik en economische ontwikkeling. Rivierenland is de eerste Gelderse regio waarvan de nieuwe afspraken zijn vastgesteld door provincie en gemeenten.