Praktijk Mieke Degenaar herstart als heel imperfect

OPHEMERT De praktijk voor rust & compassie van Mieke Degenaar in Ophemert herstart met de naam heel imperfect. Mieke begeleidt mensen en organisaties in het omgaan met imperfectie en heelheid. Zij gelooft dat het lastige aangaan, het leven juist makkelijker maakt. Zij leert mensen zichzelf tot rust te brengen door meditatie, mindfulness- en (zelf)compassietraining of individuele begeleiding.

Perfectie is een illusie, al doen de social media ons anders geloven. Het leven lijkt daar gericht op plezier, geluk en slagen. Het is slechts de helft van ons verhaal. Die andere kant vindt Mieke boeiender. ,,Als we onszelf perfectie opleggen, worden we angstig en blokkeren we. Een mens en zijn handelen is per definitie imperfect en van de menselijke maat." Voor Mieke zitten schoonheid en heelheid juist in het imperfecte. Haar monumentale werkruimte Hooiberg het Steenuiltje in Ophemert heeft scheve balken met houtwormgaatjes en sporen van de tijd. Een kromme boom fascineert haar meer dan een rechte. Net als mensen of teams met een vlekje. ?

Compassie is een waardevolle vaardigheid voor professionals, die werken met mensen die het lastig hebben, die lijden op welke manier ook. Zoals leidinggevenden en zorgprofessionals, met wie Mieke al jarenlang werkt. Compassie zorgt voor een open hart, de durf om geraakt worden zonder dat je meegesleurd wordt door emoties ofgedachten. Het geeft evenwicht, creativiteit, plezier, verbinding en herstel.

Innovatie heeft ook te maken met compassie. Innovatie gaat samen met experimenteren, met fouten maken. Vanuit nieuw perspectief kijken en imperfect durven zijn. En een open deur: het leven zelf is imperfect. ,,Leven gaat gepaard met lijden. We ontkomen niet aan verdriet, angst, boosheid. We worden nu eenmaal rimpelig, ziek en gaan uiteindelijk dood. Het is onze natuur, leven door alle seizoenen heen."

Begin maart starten nieuwe trainingen mindfulness en zelfcompassie. Aanmelding is nog mogelijk.

Info: www.heelimperfect.nl