• ngarneerijnen1.jpg
    Kombord Neerijnen

Project duurzame verlichting buitengebied Neerijnen afgerond

GELDERMALSEN Avri heeft in opdracht van de gemeente Neerijnen en in samenwerking met adviesbureau Entraa een duurzame oplossing gerealiseerd voor de openbare verlichting in het buitengebied. Door de oude lichtmasten om te bouwen naar oriëntatieverlichting en gebruik te maken van led-verlichting, wordt maar liefst 90% energie bespaard. Dit levert de gemeente Neerijnen op jaarbasis een energiebesparing van ruim € 20.000 euro op en bovendien wordt hierdoor ruim 53.000 kilo minder CO2 uitgestoten. Omdat de lichtmasten onderhoudsarm zijn, wordt ook bespaard op onderhoudskosten. De wensen en opmerkingen van inwoners zijn vooraf geïnventariseerd, maar zijn ook tijdens de uitvoering nog zoveel mogelijk meegenomen. Het project is inmiddels volledig afgerond.

Doelstellingen waren niet alleen het terugdringen van het energieverbruik en het daarmee verlagen van de kosten. Ook moeten de lichtmasten 40 en de armatuur 20 jaar meekunnen én moesten de lichtpunten zo worden aangepast dat lichtvervuiling in het buitengebied wordt tegengegaan. Speciaal voor dit project ontwikkelde adviesbureau Entraa een nieuw soort onderhoudsarme verlichtingsarmatuur en werden de bestaande lichtmasten zodanig aangepast dat aan alle eisen wordt voldaan.

De nieuwe duurzame verlichting wordt oriëntatieverlichting genoemd. De lichtmasten van 1,5 à 2 meter hoog verlichten namelijk niet de hele rijbaan, maar geven wel het verloop van de weg goed aan. Op kruispunten en gevaarlijke punten zijn de hoge lichtmasten blijven staan, maar ook deze zijn aangepast en voorzien van de energiezuinige led-verlichting.