Shockwave in Tricht

TRICHT Sinds ruim drie jaar werken Paul Dijs en Tessa Moen van Fysiotherapie Dijs in Tricht met shockwave-therapie en kunnen zij wat meer zeggen over de resultaten hiermee.

Vanaf het moment dat ze gestart zijn met shockwave tot nu zijn de resultaten in kaart gebracht. 87% van de patiënten die hiermee behandeld zijn, geven aan dat hun klacht duidelijk verbeterd is of verholpen. En dit vaak al na vier behandelingen. Dit resultaat klopt goed met de resultaten van wetenschappelijk onderzoek naar het effect van shockwave.

Het shockwave-apparaat creëert schokgolven die zich voortplanten in het weefsel en vooral gunstige effecten bezorgen bij pezen, banden en kapsels. Vooral langer bestaande klachten zoals: hielspoor, enkel-, knie-, heup-, schouder-, en elleboogklachten(tennisarm) reageren hier zeer goed op.

\De speciale D-Actor behandelkop wordt ook gebruikt bij triggerpoints in spieren, bijvoorbeeld in rug en nek. De behandeling kan indien noodzakelijk ook aan huis gegeven worden. Er wordt geen extra vergoeding voor deze therapie gevraagd, er wordt enkel een zitting fysiotherapie gedeclareerd.

Voor meer informatie: www.fysiodijs.nl, telefoon: 0345572156